אישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה מקנה הטבת מס לתורם ולא לעמותה. קבלת ההטבה מצריכה פנייה אקטיבית מצד העמותה ומותנית באישור ועדת המלכ"רים של מס הכנסה וועדת הכספים של הכנסת. זאת בניגוד להטבות המס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר מיטיבות עם העמותה עצמה וניתנות בעת פתיחת תיק מוסד ציבורי במס הכנסה וללא בקשה אקטיבית מצד העמותה.

עוד הבדל בולט בין שתי הטבות המס הוא שהטבות מס לפי סעיף 9(2) ניתנות לעמותות הפועלות לשם כל מטרה חוקית, ואילו אישור לפי סעיף 46(א) ניתן רק לעמותות הפועלות לשם מטרה המופיעה ברשימה סגורה של מטרות ציבוריות.

מהות ההטבה: האישור מאפשר לתורם יחיד לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% על כל תרומה מעל 180 ש"ח (ולחברה בשיעור מס החברות הנהוג בישראל), עד לסכום מרבי של 9,212,000 ש"ח (נכון לשנת 2016). זוהי הטבת מס משמעותית שמעניקה המדינה, והיא מיועדת לעודד מתן תרומות למוסדות ציבוריים שהמדינה מעוניינת בפעילותם.

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

 1. יש לעיין ברשימת המטרות הציבוריות לפקודת המס ולבדוק אם העמותה פועלת למען אחת מן המטרות המוגדרות בחוק.
 2. על העמותה להירשם כמלכ"ר במע"מ (אם לא בוצע בעת רישום העמותה).
 3. על העמותה להיות מוכרת כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת המס (אם לא בוצע במסגרת הליך רישום העמותה ופתיחת תיק שומה ותיק ניכויים).
 4. על העמותה לסלק חובות במס הכנסה או להסדיר תשלומים.
 5. אם העמותה אימצה את תקנון העמותה המצוי עליה לבצע בו את השינויים הנדרשים.
 6. על העמותה לחתום על מכתב התחייבות בצירוף מסמכים שונים [ראה "טפסים ונהלים"].
 7. יש להגיש טופס בקשה על נספחיו [ראה "טפסים ונהלים"].

מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) – הגדרה לפי חוק המע"מ.

"מוסד ציבורי" – הגדרה בפקודת המס למטרת הטבות המס.

ההגדרות אמנם דומות אך אינן זהות ומהוות מקור לבלבול רב.

כמו כן, שימו לב כי ההגדרה "מוסד ציבורי" הניתנת לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה היא אמנם הכרחית למטרת הטבות המס הניתנות לפי סעיף 46(א), אך אינה מספיקה כשלעצמה. מתן אישור למטרת סעיף 46(א) מחייב המשך עיון במטרות העמותה.

במאמר מוסגר

לחץ להרחבהלחץ להרחבה
טיפים למילוי טופס הבקשה:
 • יש לשים לב לרשימת המטרות הציבוריות ולניסוח מטרות העמותה בהתאם.
 • עיון מעמיק במסקנות ועדת פריש עשוי לעזור במילוי הטופס [ראו "קישורים חיצוניים"].
 • הוצאות ההנהלה והכלליות של הארגון צריכות לעמוד בהנחיות החשב הכללי. שימו לב להבנות ש"מנהיגות אזרחית" הגיעה אליהן יחד עם רשות המסים.
 • יש לשים לב במיוחד לנושא חלוקת רווחים בעמותה: לוודא כי בני משפחה של חברי ועד אינם מועסקים בעמותה, לוודא שהוצאות השכר לבכירי העמותה מתאימות לשכר נהוג במשק וכן הלאה.  

הבקשה מוגשת לאישור ועדת המלכ"רים של מס הכנסה, ואם היא מאושרת היא מועברת על ידי מס הכנסה הלאה לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

האישור תקף עד לתום שנתיים משנת המס שבה ניתן. בתום שנתיים רשות המסים עורכת בדיקה לצורך הארכת התוקף וחלק מהאישורים מוארכים באופן אוטומטי.