האוגדן

אודות קשרי עמותות וממשל

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אתר "האוגדן" הוא מאגר מידע מקיף לניהול קשרי עמותות וממשל, אשר מתמקד בריכוז ובהנגשה של הידע והמידע הרלוונטיים למרחב העבודה שבין עמותות לממשל בהיבטים הרגולטוריים (ניהול עמותה במהלך חייה, תמיכות, רגולציה, חקיקה, מיסוי, ביקורות עומק, שיתופי פעולה ועוד).

עם זאת, בין ארגוני החברה האזרחית למגזר הממשלתי בישראל מתקיימים ממשקים וקשרי עבודה רבים נוספים, ביניהם שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, תהליכי היוועצות וקביעת מדיניות ועוד.

בדף זה ריכזנו עבורכם הפניות להרחבת הקריאה ולהעמקה בעולמות שיתופי הפעולה הבין-מגזריים המתקיימים כיום בין ארגוני החברה האזרחית לממשל בישראל: 

מחקרים ופרסומים אקדמיים בנושא קשרי עמותות וממשל:

מאגרי מידע על ארגונים ותוכניות בחברה האזרחית: