הקצאת מבנה / קרקע ברשות מקומית לעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, ישנה הקצאת מבנים או קרקעות לטובת פעילות עמותות המתבצעת ע״י הרשות המקומית.

חלוקת משאבים בידי הרשות המקומית כפופה לכללי שוויון ושקיפות שנקבעים בנהלים של משרד הפנים, משרד האוצר והחשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים"). עם זאת, מטרות הסיוע, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי הרשות המקומית, על פי ראות עיניה וצורכי תושביה. רשויות מקומיות רבות סובלות ממחסור בקרקעות ובמבני ציבור ועמותות רבות מתחרות ביניהן על כל נכס.

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור נכס פנוי:

 • לשאול את הרשות המקומית! מחלקת נכסי הציבור ברשות המקומית מנהלת ספר הקצאות פתוח לציבור, המכיל מידע על אודות הנכס, השימוש בו ותאריך פינויו.
 • לעקוב אחר העיתונות! הרשות המקומית מפרסמת את האפשרות לקבל הקצאה כאשר מתפנה נכס בעיתונות הארצית או המקומית (בהתאם לגודל הרשות).
 • לחפש באינטרנט! רשויות מקומיות המפעילות אתר אינטרנט פעיל עשויות לפרסם מידע רלוונטי גם שם (קישור לדוגמה: הקצאת מקרקעין בעיריית תל אביב)
הקצאת מבנה או קרקע לעמותה.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב הרשויות המקומיות מבקשות להגיש בנוסף לטופס הבקשה להקצאת נכס או מקרקעין. יש לשים לב כי רשויות מסויימות עשויות לדרוש הגשת מסמכים נוספים כגון העדר חריגות בניה וכו'. יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה להקצאת נכס/מקרקעין ממחלקת נכסי ציבור של הרשות המקומית.

 1. טופס בקשת הקצאת קרקע או מבנה, שיש לקבל ממחלקת נכסי ציבור של הרשות המקומית (לדוגמה: טופס בקשה של עיריית תל אביב)
 2. תעודת רישום עמותה
 3. תקנון העמותה
 4. פנקס חברי הוועד
 5. כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות
 6. פירוט פעילות העמותה בכלל, והפעילות המתוכננת בקרקע או במבנה בפרט
 7. תכניות לפיתוח הקרקע, אם רלוונטי
 8. תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת הכספים הנוכחית
 9. אישור ניהול תקין
 10. דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה
 11. אישור רישום במע"מ
 12. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה
 13. אישור בדבר חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
 14. הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע, אם רלוונטי (למשל: חוות דעת היחידה המתאימה במשרד החינוך על הצורך בהקמת בית ספר באזור)
 15. כל מסמך אחר נוסף הנדרש על ידי הרשות המקומית (למשל: התחייבות להעדר חריגות בנייה).

מנסיון אישי...

Motti.jpg

מוטי זליקוביץ, מנכ"ל עמותת מלבב

הקצאת מבנה קיים לעמותה על ידי רשות מקומית, הוא מצב בו העירייה בנתה בעבר מבנה והחליטה כעת לעשות שינוי יעוד למבנה ולהקצות אותו לטובת פעילות עמותה מסוימת. המבנה כבר בנוי על קרקע "חומה" שמיועדת למבני ציבור והעיריה יכולה להחליט שהיא מקצה אותו לשימוש עמותה, תמורת כסף או בחינם, לתקופה של בין 25-49 שנים ולמעשה פותרת אות העמותה מתשלומי ארנונה על המבנה. העמותה מתחייבת מצידה לשפץ ולהפעיל את המבנה. חשוב להבין כי המבנה נשאר בבעלות העירייה ולא משויך לעמותה בטאבו. עם זאת, לא לכל רשות מקומית ישנם מבנים שניתן להסב לפעילות עמותות. לכן, ישנה גם אופציה מורכבת יותר והיא הקצאת קרקע לטובת בניית מבנה עתידי לעמותה. הקצאת קרקע לעתים יותר זמינה מאשר הקצאת מבנה אבל חשוב לזכור שמדובר על ריצה למרחקים ארוכים. זוהי אופציה מורכבת בהרבה, הדורשת מסכת של אישורים: אישור של הרשות המקומית, כולל אישור של מהנדס העירייה ומועצת העיר ובהמשך גם אישור של שר הפנים. ככלל, התהליך של הקצאת קרקע יכולה לקחת שנתיים או שלוש ולעתים יכול להמשך גם עשר שנים (במועצות מקומיות קטנות התהליך יקרה בצורה מהירה יותר מבעיריות גדולות). חשוב לדעת כי ברגע שמתקבל אישור עקרוני להקצאת קרקע, העמותה נדרשת לגדר את השטח ולבטח את הקרקע, כתנאי לקבלת אישור הרשות המקומית. דבר נוסף שחשוב לדעת, כי המבנה שיבנה על הקרקע יהיה שייך על פי חוק לרשות המקומית, על אף שהעמותה בונה אותו מכספה. הקצאת הקרקע תקפה לרוב ל- 49 שנים. טיפ נוסף לעמותה שמתחילה הליך של הקצעת קרקע, הוא לקחת בחשבון את כל הוצאות בניית המבנה על הקרקע, כולל היטלים רבים שיכולים להסתכם במיליוני שקלים. חשוב לשקול כל זאת מראש. בכל מצב, אני ממליץ להיות בקשר טוב עם הרשות המקומית ולהזמין נציגים של הרשות לכל אירוע או חגיגה של העמותה. כמו כן, בעת הנחת אבן פינה למבנה העתידי חשוב מאוד להזמין את ראשי הרשות המקומית ולהקפיד להזכיר את הרשות בתודות בכל יחסי ציבור, הדבר מאוד חשוב. בכל מקרה אשמח לייעץ לעמותות בנושא. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בהקצאת מבנה או קרקע מן הרשות המקומית
 • מתי רלוונטי: ללא תאריך קבוע
 • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים להקצאת נכס שנקבעים על ידי הרשות המקומית
 • גורם ממשל רלוונטי: רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה