עמוד ראשי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

האוגדן

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל


 מינהל תקין

תחום המנהל התקין כולל סוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעות לעבודה מול רשם העמותות

*

לקריאה נוספת

ביקורות עומק

שלושה גופים רשאים לקיים ביקורות על עמותות: רשות המסים, רשם העמותות והחשב הכללי

*

לקריאה נוספת

מיסוי

תחום המיסוי באתר זה כולל תכנים וסוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעים לעבודה מול רשות המסים

*

לקריאה נוספת

משאבים ממשלתיים

משאבים ממשלתיים המופנים אל עמותות כוללים הרבה יותר מאשר רק תמיכה כספית

*

לקריאה נוספת

לוח שנה לניהול עמותות

פיתחנו עבורכם כלי עבודה ייחודי ל"האוגדן": לוח שנה המרכז מועדי מפתח בניהול עמותה ומתווסף ליומן האישי. הלוח לא ייתן לכם לפספס אף דדליין בשנת העבודה.

ריכוז תמיכות ממשלתיות

משרד החינוך
משרד החינוך

מודלים בנושא התמקצעות של מורים

תאריך פירסום: 09.08.18
מכרז מס' 32/8.2018 - פיתוח מודלים מבוסי מחקר בנושא התמקצעות של מורים להוראה בכיתה ההטרוגנית. נוסח מלא של המכרז הנ"ל נמצא באתר מינהל הרכש בכתובת: www.mr.gov.il ובכתובת: www.education.gov.il/secientist .

לחץ להרחבה

{{}}

הפעלת תכניות לטיפול קבוצתי לנערים

תאריך פירסום: 07.08.2018
שינוי מהותי במכרז פומבי מספר 145/2018 - הפעלת תכניות לטיפול קבוצתי לנערים פוגעים מינית בגילאי 12-18, בפריסה ארצית

ביום ה', 21.06.2018, פורסם מכרז פומבי דו-שלבי מספר 145/2018 – הפעלת תכניות לטיפול קבוצתי לנערים פוגעים מינית בגילאי 12-18, בפריסה ארצית.

המועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה נקבע עד ליום ה', 02.08.2018. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע עד ליום ה', 23.08.2018 בשעה 12:00.

בעקבות שאלות להבהרה שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים, עודכנו מחיר המינימום ומחיר המקסימום כפי שנקבעו בסעיף 3.3.1.4 למכרז.

לאור השינוי במחירי המינימום והמקסימום במכרז, נוצר שינוי מהותי בתנאי המכרז ועל כן עודכן המפרט.

מחיר המינימום הקודם עמד על 8,450 ₪, ומחיר המקסימום הקודם עמד על 9,340 ₪.

מחיר המינימום החדש הינו 8,000 ₪, ומחיר המקסימום החדש הינו 9,800 ₪.

ההצעות שיוגשו תיבחנה בהתאם לאומדן זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה חורגת מטווח המחירים הנ"ל.

מועד הגשת ההצעות נותר ללא שינוי ועומד עד ליום ה', 23.08.2018.

אין שינוי במועד תוקף הערבות.

הודעה על השינוי המהותי תשלח לכל המציעים שנרשמו לקבלת עדכונים. בנוסף, תפורסם הודעה זו באתר מינהל הרכש הממשלתי ובאתר המשרד.

לחץ להרחבה