עמוד ראשי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

האוגדן

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל


 מינהל תקין

תחום המנהל התקין כולל סוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעות לעבודה מול רשם העמותות

*

לקריאה נוספת

ביקורות עומק

שלושה גופים רשאים לקיים ביקורות על עמותות: רשות המסים, רשם העמותות והחשב הכללי

*

לקריאה נוספת

מיסוי

תחום המיסוי באתר זה כולל תכנים וסוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעים לעבודה מול רשות המסים

*

לקריאה נוספת

משאבים ממשלתיים

משאבים ממשלתיים המופנים אל עמותות כוללים הרבה יותר מאשר רק תמיכה כספית

*

לקריאה נוספת

לוח שנה לניהול עמותות

פיתחנו עבורכם כלי עבודה ייחודי ל"האוגדן": לוח שנה המרכז מועדי מפתח בניהול עמותה ומתווסף ליומן האישי. הלוח לא ייתן לכם לפספס אף דדליין בשנת העבודה.

ריכוז תמיכות ממשלתיות

{{{{{מפרסם-תמיכה}}}}}

הפעלת מרכזי הדרכה לאנשים עם מוגבלות

תאריך פירסום: 10.05.2018
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי דו שלבי כמפורט להלן:

מספר מכרז: 138/2018 שם המכרז: הפעלת מרכזי הדרכה, חינוך ייעוץ וטיפול בתחום המיני ובמצבי משבר וטראומה לאנשים עם מוגבלות, בעיר ירושלים – מכרז משלים למכרז 269/2017

ערבות בנקאית: 150,000 ₪ , (מאה וחמישים אלף ש"ח), בתוקף עד ליום 24/09/2018

לחץ להרחבה

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

הכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה

תאריך פירסום: 22.03.2018
המשרד להגנת הסביבה מכרז פומבי מספר 09/18 להכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד להגנ"ס") מזמין בזאת הצעות להכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה. התכנית לסביבה טבעית בריאה מורכבת משני חלקים/פרויקטים: פרויקט פיזי סטטוטורי ופרויקט ניהולי – ממשקי. "הפרויקט

לחץ להרחבה