תמיכה ממשרד ממשלתי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, אפשר לתמוך כספית בפעילות עמותות דרך הרשות המקומית או דרך משרדי ממשלה.

תמיכת משרדי הממשלה מוסדרת בנהלים של משרד האוצר ושל החשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים"), שמטרתם לשמור על שוויון ושקיפות. עם זאת, מטרות הסיוע, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי המשרד הרלוונטי על פי שיקול דעתו.

משום כך מתן תמיכה תקציבית לעמותה מצריך עמידה בשני סוגי תבחינים: תבחינים טכניים, הנוגעים לכללי מנהל תקין וניהול פיננסי, ותבחינים מהותיים, הנוגעים למטרת הפעילות שהמשרד מעוניין לקדם (להרחבה ראו גם "משאבים ממשלתיים שניתנים לעמותות").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור מידע על מקורות סיוע רלוונטיים

  • לשאול את המשרד הממשלתי!
  • לעקוב אחר העיתונות! משרדי ממשלה מפרסמים לציבור את התבחינים לקבלת תמיכה לאחר אישורם.
  • לחפש באינטרנט! משרדי ממשלה המפעילים אתר אינטרנט פעיל עשויים לפרסם מידע רלוונטי גם שם
  • אתר ג'וביז (jobiz): אתר שהוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים.
תמיכה ממשרדי ממשלה.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב משרדי הממשלה מבקשים להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת תמיכה. יש לשים לב כי משרדים שונים עשויים לדרוש הגשת מסמכים נוספים על מנת להוכיח עמידה בתבחינים. יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה מן המשרד הממשלתי הרלוונטי.

1.      טופס בקשה לקבלת תמיכות

2.      תעודת רישום עמותה

3.      תקנון העמותה

4.      פנקס חברי ועד

5.      כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות

6.      פירוט הפעילות המתוכננת

7.      תקציב מאושר

8.      אישור ניהול תקין

9.      דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה

10.  אישור רישום במע"מ

11.  אישור שנתי מרשויות מס הכנסה

12.  טפסים רלוונטיים אחרים בהתאם לבקשת המשרד הממשלתי

שימו לב! החל משנת 2020 צפויה הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות

על פי החלטת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, החל משנת 2019 דרישת הדיווח של עמותות תעבור לשיטת  ASK ONCE. לפי שיטת דיווח זו, כלל הטפסים המועברים לצורך בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות; בקשה לאישור לפי סע' 46 מרשות המסים; ובקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי - יועברו אך ורק לרשם העמותות אשר יעביר את כלל המסמכים לרשות המיסים ולחשב הכללי. שיטת הדיווח החד פעמי באה להפחית את הנטל הכלכלי והבירוקרטי על עמותות וצפויה לחסוך כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל על עמותות. 

לקריאת ההחלטה המלאה ראו בקישורים החיצוניים.

מנסיון אישי...

בלה.jpg

בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית עמותת ארץעיר

ארגון שמעוניין לקבל תמיכה ממשרדי ממשלה חייב לפתוח את הראש ולגשת לבקשת התמיכה בגישה יותר הוליסטית - מכאן נגזרות גם ההמלצות שלי:

א. להקים קואליציה של ארגונים המקדמים תחום תוכן משותף - שותפות של ארגונים יכולה להגדיל את הפוטנציאל לקבלת משאבים ותמיכה ממשלתית. כך ניתן למשל, לשכור לוביסט בשכר שיפעל למען שינוי המדיניות ולמען קידום תקנות שיטיבו עם פעילות העמותה ועמותות נוספות החברות בקואליציה.

ב. במקביל, קריטי לתחזק קשר טוב וצמוד עם הפקידות הבכירה במשרד הרלוונטי - לא להיות בקשר רק עם השר אלא גם עם צוות המשרד.

ג. לראות את הממשלה כשותפה לקידום מטרות - להצליח לבנות אמון ושותפות עם המשרדים ולייצר קשרים ויחסים חיוביים שהם מעבר לקשר הבירוקרטי בלבד.

ד. ללמוד ולהכיר מכרזים ממשלתיים - המכרזים אינם מכורים, וחשוב להשקיע בגיבוש ההצעה למכרז כמו שמשקיעים בהגשות לקרנות פילנתרופיות; זוהי ריצה למרחקים ארוכים.

ה. להבין הצעות חוק לעומק ולבחון כיצד הארגון יכול להשתלב בהן.

ו. להתחבר עם מפלגות מכלל הקשת הפוליטית.

ז. שווה שיהיה אדם בארגון שאחראי לתחום גיוס משאבים ממשלתיים - כמו שיש אחראי גיוס כספים מקרנות פילנתרופיות, דרוש אחראי קשרי ממשל שילמד את הנושא בצורה כוללת ומיטבית. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

Shimon (2).jpg

שמעון סיאני, מנכ"ל עמותת "ידידים"

בשנים האחרונות חלו תמורות רבות בנושא ההתקשרויות עם הממשלה, שמאוד משפיעות על השוק של המגזר השלישי. להלן שלוש המלצות מרכזיות:

א. מיזמים משותפים על פי תקנה 3/30 - על פי תקנה זו עמותה שתגייס 50% מהתקציב כמצ'ינג - יכולה לזכות בפטור ממכרז. חשוב לדעת שנכון להיום, האוצר מקשה מאוד על ערוץ ההתקשרות הזה. עמותות קטנות או צעירות שביכולתן לגייס מצ'ינג צנוע יהיו חשופות לתחרות גדולה שכן לפני כל התקשרות המשרד הרלוונטי צריך להוציא קול קורא ובמחיר נמוך יהיו הרבה ארגונים שיציעו את עצמם.

יחד עם זה, לעמותות או קרנות שכבר יש מיזמים כאלו כדאי לדעת שלפני מספר שנים במסגרת מפגשים אינטנסיביים של צוות מנהיגות אזרחית והחשכ"ל הגענו להבנות חשובות עם צוות החשכ"ל בנוגע למיזם משותף : מתוך 50% התקציב שהארגון צריך לגייס לטובת המיזם- 90% יכולים להיות בשווה כסף ובתנאי שזה מופיע במאזן הכספי של העמותה. רק 10% חייבים להיות ב"כסף חי".

ב. המלצתי השנייה היא לקרוא באופן מדוקדק את דו"ח פראוור שהתפרסם בספטמבר 2016, המרכז את כל המידע בנוגע להתקשרויות אל מול הממשלה. אני מניח שעוד יהיו התאמות שונות לדו"ח הזה - חשוב לעקוב אחרי הדברים.

ג. ההמלצה השלישית שלי עוסקת בנושא של תזרים מזומנים. כל בעל ניסיון בהתקשרויות עם הממשלה יודע שנושא תזרים המזומנים הוא אקוטי וצריך להיות ערוכים לכך מראש. כיצד? לצמצמם במידת האפשר את ההוצאות הקבועות על חשבון ההוצאות המשתנות ואת ההוצאות המשתנות לתכנן בהתאם ללוח השנה, ולצפי התקבולים מהממשלה. במקרה שיש חוזה התקשרות עם גוף ממשלתי או עירוני ניתן, בבנקים מסויימים, גם להראות את החוזה לבנק ולקבל הלוואות גישור.

האתגר של ניהול כלכלי של עמותה נהיה קשה מאוד בשנים האחרונות. צריך לדעת שרק הנחושים והמאמינים ורק "מייבשי הביצות" הם אלו שיצליחו להגיע למשהו משמעותי,

יש כל כך הרבה תחנות קשות בדרך. צריך לדעת שהן קיימות ולא להישבר באמצע! לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

Naomi Stuchiner - photo (2).jpg

נעמי סטוצינר, מייסדת בית איזי שפירא

ראשית, חשוב להבין לעומק לאיזה משרד ממשלתי הכי מתאים להגיש את הבקשה לתמיכה. הדבר דורש עבודת מחקר משמעותית, הכוללת הבנה של הגורמים הרלוונטיים בכל משרד ומה הם מעוניינים לקדם. לעיתים פרויקטים שנראים מתאימים להגשה לתמיכה ממשרד מסוים, עשויים להתאים דווקא למשרד אחר. שנית, אני ממליצה לגשש ולרתום, מבעוד מועד, גורם במשרד הממשלתי לרעיון עליו מבקשים תמיכה. גורם כזה, המהווה שותף לאמונה ברעיון ולקידומו, יוכל לסייע גם בכתיבת הבקשה לתמיכה. שלישית, כדאי לקחת בחשבון שהעמותה תאלץ להתגמש לקראת המשרד הממשלתי, שכן סביר להניח כי המשרד לא יתגמש עבור העמותה. רביעית, אני מאמינה שכדאי לבדוק אפשרות של שותפות עם הממשלה במיזם עליו מבקשים התמיכה

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: לעמותות המעוניינות בקבלת תמיכה
  • מתי רלוונטי: אוקטובר עד מרס
  • מחזור כספי: לפי התבחינים של כל משרד
  • גורם ממשל: משרדי ממשלה

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה