תבנית

דפים-מומלצים

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

 • אסיפה כללית‎‏
 • אישור ניהול תקין

  אישור ניהול תקין

  אישור ניהול תקין הוא אישור הניתן על ידי רשם העמותות לאחר קבלת דיווח שנתי מן העמותה, ותקף למשך שנה (ולמשך שנתיים עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור, העומדות בקריטריונים) . קבלת אישור ניהול תקין היא האירוע המסיים שרשרת ארוכה של אירועים הקשורים לפעילות העמותה בשנה הקודמת. האישור מעיד כי בעמותה קיים מנגנון בקרה תהליכי וכי ההתנהלות הכספית שלה נאותה בעיני רשם העמותות. רק עמותה בעלת 24 חודשים או יותר של פעילות רצופה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין. עמותה הפועלת פחות מ-24 חודשים יכולה להגיש בקשה לאישור על הגשת מסמכים. עמותות אינן מחויבות על פי חוק להחזיק באישור ניהול תקין, אולם כיום אי-אפשר לקבל משאבים ממשלתיים – בצורת תמיכה, הקצבה או רכישת שירותים – ללא הצגת אישור ניהול תקין. כמו כן, יש יותר ויותר תורמים וקרנות שמעדיפים לתרום לעמותות שמחזיקות אישור ניהול תקין.

  יש להבחין בין אישור ניהול תקין ובין אישור ניהול ספרים, שהוא אחד מהאישורים לצורך ניכוי מס שניתנים על ידי רשות המסים.

 • אישורי מס הכנסה‎‏

  אישורי מס הכנסה‎‏

  אישורים לצורך ניכוי מס הם שם כולל לשני אישורים שמופקים על ידי רשות המסים: אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

  אישור ניהול ספרים ניתן מטעם מס הכנסה לכל עוסק או חברה הרשומה כחוק, ומעיד על כך שאותו הגוף מנהל את חשבונותיו לפי הנדרש בחוק. עמותות הן מוסדות ציבוריים לפי סעיף 9(2) לפקודת המס, ולכן אסור להן להתקשר עם ספקים שאין להם אישור ניהול ספרים (לתשומת לב- אישור זה מכונה לעיתים כ"אישור ניהול ספרים תקין", ויש להבחין בינו ובין אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות).

  ניכוי מס במקור הוא מקדמת מס שהחובה לשלמה חלה על משלם התשלום. לדוגמה, אם עמותה הזמינה חשמלאי לבצע עבודה מסוימת, בטרם העברת תשלום לחשמלאי נדרשת העמותה לבדוק אם יש לנכות מס מן התשלום ולהעבירו ישירות למס הכנסה. אחוזי המס שיש לנכות במקור מופיעים באישור ניכוי מס במקור שעל החשמלאי להציג לעמותה.

  לעיתים, העמותה עשויה להתבקש להציג את האישורים לצורך ניכוי מס שלה עצמה. למשל, קרנות או תורמים שונים המבקשים להעביר לה כסף עשויים לבקש מהעמותה העתק של אישורים אלה. כמו כן, העמותה חייבת לבקש אישורים לצורך ניכוי מס מספקים שהיא עובדת איתם בטרם תשלום, כמצוין לעיל.

  קרא עוד

  איך עושים את זה?

  כדי להוציא אישורים לצורך ניכוי מס של העמותה עצמה:

  1.     להירשם כמלכ"ר במשרדי המע"מ

  2.     האישור מתחדש באופן אוטומטי אלא אם כן העמותה לא הגישה דו"חות שנתיים או דו"חות ניכויים, או שהעמותה מצויה בחובות או שמתנהלת נגדה חקירה מסיבה כלשהי.

  כדי להדפיס אישורים עדכניים לצורך ניכוי מס של ספקי העמותה, ניתן להיכנס לקישור.

  בעת התשלום לספק יש לנכות את המס מהתשלום, על פי השיעור המופיע באישור. המס שנוכה מדווח ומועבר למס הכנסה יחד עם דיווח הניכויים החודשי.

  חשוב לדעת: התקשרות עמותה עם ספק שאין לו אישור ניהול ספרים אינה חוקית, ויש להימנע ממנה.

  סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: כלל העמותות
  • מתי רלוונטי: בעת תשלום לספקים או בעת קבלת תשלום
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל רלוונטי: רשות המסים

 • תקנון עמותה מצוי‎‏

  תקנון עמותה מצוי‎‏

  תקנון עמותה מצוי

 • עמוד מומלץ

  עמוד מומלץ

  עמוד מומלץ

 • אוחזר מתוך "https://haogdan.migzar3.org.il/w/index.php?title=תבנית:דפים-מומלצים&oldid=298"