ביקורת עומק רשות המיסים

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רשות המסים היא אחד הגופים הממשלתיים המבצעים ביקורות על התנהלות עמותות. מטרות הביקורת של רשות המסים: ביקורת שומה וביקורת לצורך מתן (וחידוש) אישור לפי סעיף 46א לפקודת המס.

כיום אין תיאום בין רשות המסים ובין שני הגופים הנוספים המקיימים ביקורות עומק (רשם העמותות והחשב הכללי), כך שייתכן שעמותה תבוקר על ידי שני גופים בעת ובעונה אחת או זה לאחר זה תוך זמן קצר.

קרא עוד

איך עושים את זה?

בעת ביקורת של רשות המסים העמותה תתבקש להגיש מסמכים שונים: מסמכי יסוד, מסמכים חשבונאיים, דו"חות שנתיים (כספיים ומילוליים), תיק נהלים וכן מסמכים שיעידו על מינהל תקין (כגון פרוטוקולים שיעידו על מעורבות של מוסדות העמותה בניהולה). על מנת לסייע לעמותות לצלוח את שלב הגשת המסמכים, הכנו עבורכם רשימת מסמכים שמומלץ לשמור ולעדכן באופן שוטף.

ככלל, הביקורת נוגעת לשנה הנוכחית ולשנתיים הקודמות לה, אלא אם כן התקבלו מידע או תלונה על אודות העמותה בגין שנים קודמות.

מה רשות המיסים בודקת במסגרת ביקורת שומה?

מטרת ביקורת השומה היא איתור ומיסוי של הכנסות חייבות במס. במסגרת הביקורת ייבדקו:

 • ההיקף והאופי של פעילות מניבת הכנסה בעמותה
 • ההתאמה בין הכנסות העמותה לבין המטרה הציבורית שלשמה הוקמה, על מנת לוודא שההכנסות אינן הכנסות עסקיות
 • שלמות ונאותות הדיווח בהתאם לתקנות
 • ניהול תקין של פנקסי החשבונות
 • תשלום מסים על ידי העמותה: ניכוי מס במקור, מס שכר וכו'
 • נושאים נוספים בהתאם לשיקול דעת המבקר

מה רשות המיסים בודקת במסגרת ביקורת לצורך מתן או חידוש של אישור לפי סעיף 46א לפקודת המס?

 • מטרות העמותה אכן נכללות במסגרת רשימת המטרות הציבוריות בפקודת המס
 • פעילות העמותה בפועל אכן מקדמת את מטרותיה
 • תרומות המזכות ממס את התורם לפי סעיף 46א לפקודת המס אכן ניתנו ללא תמורה ולצורך קידום מטרות העמותה

מנסיון אישי...

איתן צחור.jpg

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי- מנהיגות אזרחית

חשוב לדעת שביקורת עומק של רשות המסים אינה דומה כלל לכל ביקורת אחרת שעמותה יכולה לעבור (לדוגמה, ביקורת על ידי רשם העמותות), שכן מדובר בהליך שומה ולא רק בהליך ביקורת. בסיומה של ביקורת של רשות המסים, התוצאה לגבי העמותה תהא חיוב או פטור ממס. דבר נוסף אותו חשוב לדעת הוא כי בדרך כלל רשות המסים אינה מתחשבת באישורים שניתנו לעמותה על ידי רשם העמותות או כל גוף אחר, וההפך, אישור בדבר פטור ממס הכנסה שניתן על ידי רשות המסים אינו מבטיח אישור ניהול תקין מרשם העמותות (יחד עם זאת, לעניין אישור סעיף 46, נדרש גם אישור ניהול תקין מרשם העמותות). לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: שוטף
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשות המסים

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה