פורטל

ביקורות עומק

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

שלושה גופים רשאים לקיים ביקורות על עמותות: רשות המסים, רשם העמותות והחשב הכללי במשרד האוצר (חשכ"ל). הביקורות נערכות כחלק מעבודת הרגולציה השוטפת של הגופים או בעקבות תלונה או מידע שמתקבל על אודות העמותה. במקרים רבים ביקורת העומק גוזלת זמן ומשאבים ארגוניים רבים. תחום ביקורות העומק באתר כולל תכנים וסוגיות מרכזיות הנוגעים לביקורות העומק שמבצעים גורמי הממשל השונים בעמותות, ואשר יסייעו לכם להתכונן מראש לביקורת העומק, להבין את תוכנה ולהציג את שנדרש מן העמותה במסגרתה.

ערכי ביקורת העומק מהווים את מאגר המידע העדכני ביותר ברשת בתחום זה. הערכים נכתבו בשיתוף נציגי שלושת הגופים לעיל ומבוססים על חומר מקצועי שסופק על ידם. הכתוב אינו מחליף ייעוץ משפטי או אחר.