שימוש בכרטיס אשראי בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

כרטיס אשראי הוא אמצעי נוח וזמין לביצוע הוצאות כספיות בעמותה, אך השימוש בו אינו מאפשר שליטה בהוצאת כספים כפי שמאפשרים אמצעי תשלום אחרים – העברות בנקאיות והמחאות. זאת משתי סיבות: ראשית, שימוש בכרטיס אשראי מצריך חתימה של מורשה חתימה אחד ולא של שני מורשי חתימה (כפי שנדרש בעת ביצוע העברה בנקאית או הנפקת המחאה). שנית, בעת שימוש בהעברות בנקאיות או בהמחאות אפשר להגביל מראש את גובה ההעברה או ההמחאה, וכך ניתן לוודא שלא נעשות הוצאות גבוהות מדי.

בהתאם, רשם העמותות קבע כללים מסוימים לשימוש בכרטיס אשראי בעמותה, ועמותות המבקשות לקבל אישור ניהול תקין נדרשות לעמוד בכללים אלה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

כדי להשתמש בכרטיס אשראי על העמותה לעמוד באחד משני התנאים שלהלן:

  1. העמותה תשתמש בכרטיס אשראי מסוג מיוחד המגביל את סכום ההוצאה הכספית (כרטיס נטען או כרטיס עם מגבלת מסגרת האשראי) לסכום המותר לשימוש כקופה קטנה.
  2. העמותה תפתח חשבון בנק ייעודי לצורך השימוש בכרטיס האשראי. ההוצאה בכרטיס תוגבל לגובה היתרה הקיימת בחשבון הבנק הזה, וההעברות הבנקאיות אליו יצריכו הוראה חתומה על ידי שני מורשי חתימה כנדרש.

מנסיון אישי...

יובל פלס.jpg

יובל פלס, מנכ״ל משותף, עמותת ״משלימים לחינוך״

ישנם לא מעט מצבים בהם עמותה זקוקה לכרטיס אשראי פעיל לצורך פעילותה השוטפת (לדוגמא על מנת לשלם על פרסום בפייסבוק) וכדאי למצוא דרך להנפיק כרטיס שכזה.

ההמלצה שלי היא למצוא בנק שמבין בעניין הזה, יש בנקים רבים שלא מבינים בנושא, הם מפחדים שבכרטיס האשראי יעברו כספים שהעמותה לא תוכל לעמוד בהם. בנקים שלא מבינים בהתנהלות עמותה, מקשים על קבלת כרטיס אשראי לעמותה ואף במקרים מסוימים לא מאפשרים כלל הוצאת כרטיס אשראי, זאת למרות שהדבר מותר בחוק. אני במצב כזה הייתי ממליץ לשלוח לבנק את חוברת ניהול תקין של רשם העמותות ומבקש שיתייעצו עם הייעוץ המשפטי שלהם.

עם זאת ישנן אופציות נוספות שכדאי להכיר, לעמותות שאינן מעוניינות בהוצאת כרטיס אשראי או שהבנק לא מאפשר להן - האחת, הוצאת כרטיס אשראי נטען בדואר: זוהי האופציה הקלה ביותר, הכרטיס מאפשר לטעון בו כסף בסניפי הדואר בהתאם לצורך. השניה, עבודה אל מול קופה קטנה המגבה את הוצאות האשראי אחד לאחד. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי: עמותות המעוניינות בשימוש בכרטיס אשראי
  • מתי: שוטף
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים