תמיכה ממשרד ממשלתי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, אפשר לתמוך כספית בפעילות עמותות דרך הרשות המקומית או דרך משרדי ממשלה.

תמיכת משרדי הממשלה מוסדרת בנהלים של משרד האוצר ושל החשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים"), שמטרתם לשמור על שוויון ושקיפות. עם זאת, מטרות הסיוע, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי המשרד הרלוונטי על פי שיקול דעתו.

משום כך מתן תמיכה תקציבית לעמותה מצריך עמידה בשני סוגי תבחינים: תבחינים טכניים, הנוגעים לכללי מנהל תקין וניהול פיננסי, ותבחינים מהותיים, הנוגעים למטרת הפעילות שהמשרד מעוניין לקדם (להרחבה ראו גם "משאבים ממשלתיים שניתנים לעמותות").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור מידע על מקורות סיוע רלוונטיים

 • מידע מהמשרד הממשלתי - דרך אנשי קשר וגורמים רשמיים
 • מעקב בעיתונות - משרדי ממשלה מפרסמים לציבור את התבחינים לקבלת תמיכה לאחר אישורם.
 • חיפוש באינטרנט - משרדי ממשלה המפעילים אתר אינטרנט פעיל עשויים לפרסם מידע רלוונטי גם שם.
תמיכה ממשרדי ממשלה.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב משרדי הממשלה מבקשים להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת תמיכה. יש לשים לב כי משרדים שונים עשויים לדרוש הגשת מסמכים נוספים על מנת להוכיח עמידה בתבחינים. יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה מן המשרד הממשלתי הרלוונטי. הרבה מהמשרדים עובדים דרך מערכת המרכב״ה לשם קבלת תמיכות, יש לוודא זאת מול המשרד הרלבנטי. אלו המסמכים הבסיסיים הנדרשים לשם קבלת תמיכות ממשרדים ממשלתיים:

 1. טופס בקשה לקבלת תמיכות
 2. תעודת רישום עמותה
 3. תקנון העמותה
 4. פנקס חברי ועד
 5. פירוט חברי ועדת הביקורת
 6. פירוט בעלי תפקידים בעמותה
 7. פירוט מטרות פעילות העמותה
 8. כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות
 9. פירוט הפעילות המתוכננת
 10. תקציב מאושר
 11. אישור ניהול תקין
 12. דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות
 13. פירוט הנהלה וכלליות
 14. עלויות גיוס תרומות
 15. טופס חמשת מקבלי השכר הגבוה
 16. פירוט בדבר צדדים קשורים
 17. אישור רישום במע"מ
 18. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה
 19. טפסים רלוונטיים אחרים בהתאם לבקשת המשרד הממשלתי

לידיעתכם - בהמשך לתהליך היוועצות של החשכ"ל עם ארגוני המגזר השלישי בהובלת מנהיגות אזרחית, פורסם נוהל תמיכות חדש, הרלבנטי לתמיכות החל משנת 2020. הנוהל העדכני זמין בקישור.

שימו לב! החל משנת 2020 צפויה הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות

על פי החלטת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, החל משנת 2019 דרישת הדיווח של עמותות תעבור לשיטת  ASK ONCE. לפי שיטת דיווח זו, כלל הטפסים המועברים לצורך בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות; בקשה לאישור לפי סע' 46 מרשות המסים; ובקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי - יועברו אך ורק לרשם העמותות אשר יעביר את כלל המסמכים לרשות המיסים ולחשב הכללי. שיטת הדיווח החד פעמי באה להפחית את הנטל הכלכלי והבירוקרטי על עמותות וצפויה לחסוך כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל על עמותות. 

לקריאת ההחלטה המלאה ראו בקישורים החיצוניים.

מנסיון אישי...

בלה.jpg

בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית עמותת ארץעיר

ארגון שמעוניין לקבל תמיכה ממשרדי ממשלה חייב לפתוח את הראש ולגשת לבקשת התמיכה בגישה יותר הוליסטית - מכאן נגזרות גם ההמלצות שלי:

א. להקים קואליציה של ארגונים המקדמים תחום תוכן משותף - שותפות של ארגונים יכולה להגדיל את הפוטנציאל לקבלת משאבים ותמיכה ממשלתית. כך ניתן למשל, לשכור לוביסט בשכר שיפעל למען שינוי המדיניות ולמען קידום תקנות שיטיבו עם פעילות העמותה ועמותות נוספות החברות בקואליציה.

ב. במקביל, קריטי לתחזק קשר טוב וצמוד עם הפקידות הבכירה במשרד הרלוונטי - לא להיות בקשר רק עם השר אלא גם עם צוות המשרד.

ג. לראות את הממשלה כשותפה לקידום מטרות - להצליח לבנות אמון ושותפות עם המשרדים ולייצר קשרים ויחסים חיוביים שהם מעבר לקשר הבירוקרטי בלבד.

ד. ללמוד ולהכיר מכרזים ממשלתיים - המכרזים אינם מכורים, וחשוב להשקיע בגיבוש ההצעה למכרז כמו שמשקיעים בהגשות לקרנות פילנתרופיות; זוהי ריצה למרחקים ארוכים.

ה. להבין הצעות חוק לעומק ולבחון כיצד הארגון יכול להשתלב בהן.

ו. להתחבר עם מפלגות מכלל הקשת הפוליטית.

ז. שווה שיהיה אדם בארגון שאחראי לתחום גיוס משאבים ממשלתיים - כמו שיש אחראי גיוס כספים מקרנות פילנתרופיות, דרוש אחראי קשרי ממשל שילמד את הנושא בצורה כוללת ומיטבית. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

Naomi Stuchiner - photo (2).jpg

נעמי סטוצינר, מייסדת בית איזי שפירא

ראשית, חשוב להבין לעומק לאיזה משרד ממשלתי הכי מתאים להגיש את הבקשה לתמיכה. הדבר דורש עבודת מחקר משמעותית, הכוללת הבנה של הגורמים הרלוונטיים בכל משרד ומה הם מעוניינים לקדם. לעיתים פרויקטים שנראים מתאימים להגשה לתמיכה ממשרד מסוים, עשויים להתאים דווקא למשרד אחר. שנית, אני ממליצה לגשש ולרתום, מבעוד מועד, גורם במשרד הממשלתי לרעיון עליו מבקשים תמיכה. גורם כזה, המהווה שותף לאמונה ברעיון ולקידומו, יוכל לסייע גם בכתיבת הבקשה לתמיכה. שלישית, כדאי לקחת בחשבון שהעמותה תאלץ להתגמש לקראת המשרד הממשלתי, שכן סביר להניח כי המשרד לא יתגמש עבור העמותה. רביעית, אני מאמינה שכדאי לבדוק אפשרות של שותפות עם הממשלה במיזם עליו מבקשים התמיכה