האוגדן

מנהיגות אזרחית

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

מי אנחנו

מנהיגות אזרחית היא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. הארגון הוקם בשנת 1986 ועוסק בסוגיות רוחב המשפיעות על ארגוני החברה האזרחית מתוך ראייה מגזרית כוללת. מנהיגות אזרחית היא ארגון א-פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים.

חזון ומטרות

  • ביסוס החברה האזרחית כגורם משפיע בגיבוש ובהובלה של מדיניות חברתית, סביבתית וכלכלית, יחד עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי.
  • ייצוג מגוון הארגונים והקהילות הפעילים בחברה האזרחית אל מול הרשויות ושדרת הממשל
  • קידום סדר יום מגזרי משותף תוך שמירה על מגוון הקולות וסדרי היום הקיימים בחברה האזרחית ומהווים אבן יסוד של חברה דמוקרטית
  • הובלת שינוי בהתייחסות הציבורית אל ארגוני החברה האזרחית ואל פעילותם

מדוע ארגון גג?

לארגוני החברה האזרחית יש מטרות וצרכים משותפים. אנחנו כאן כדי לרכז את הקולות לכדי אמירה מגזרית ברורה ולקדם אותה מול גורמי הממשל הרלוונטיים.

ערוצי פעילות מרכזיים:

1.     ייצוג ארגוני החברה האזרחית מול משרדי הממשלה, הכנסת והרגולטורים:

·        מיפוי וריכוז צרכים משותפים

·        פתיחת ערוצי הידברות ומידע

·        הסרת חסמים בירוקרטיים ותקציביים

2.     קידום מדיניות תומכת מגזר בסוגיות רוחב משותפות

3.     הובלת תהליכים פנים-מגזריים לחיזוק החברה האזרחית

·        ביסוס שיח פנים-מגזרי

·        גיבוש והובלה של סדר יום משותף

·        עידוד שיתופי פעולה בתוך המגזר  

אתם פועלים למען כולם – מנהיגות אזרחית פועלת למענכם. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולקחת חלק במאמץ למען קידום ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל.

טל': 072-2785421 office@migzar3.org.il / www.migzar3.org.il

סעדיה גאון 26, ת.ד – 20001 תל אביב, מיקוד: 6713521