פורטל

מינהל תקין

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), שהן ליבת המגזר השלישי במדינת ישראל, מפוקחות על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים במטרה להבטיח את התנהלותן התקינה. תחום המנהל התקין באתר זה כולל תכנים וסוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעים לעבודה מול רשם העמותות.

הערכים בתחום המנהל התקין נכתבו בשיתוף עם נציגי רשם העמותות ומבוססים על חומר מקצועי שסופק על ידם. המידע מובא על מנת לשמש כלי עזר בידי מנהלי עמותות המבקשים לשפר את ניהול ארגון, ואינו מחליף ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.