האוגדן

הבהרה משפטית

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

מי אנחנו?

אתר "האוגדן" הוא מאגר מידע לניהול קשרי ממשלה ועמותות. מאגר מידע זה הוקם על ידי מנהיגות אזרחית (ע"ר) - ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל.

מטרת המאגר היא לרכז ולהנגיש את הידע והמידע הרלוונטיים למרחב העבודה שבין עמותות לממשל, בצורה ידידותית, לא מאיימת ובגובה העיניים.

זכות יוצרים וזכות שימוש

המידע הכלול באתר מובא בצורה חופשית ובחינם. מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל האפשר ומתן חופש שימוש רחב, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל, כפי שיתעדכן מעת לעת.

כל ציטוט מן האתר צריך להיות מיוחס למקור. כל שימוש אינטרנטי בחומר מחייב קישור למקור.

קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי מנהיגות אזרחית (ע"ר) או מטעמה והיא איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

השימוש על אחריותך בלבד

המידע המוצג באתר עובר עיבוד על מנת להנגיש אותו בשפה יומיומית, נגישה ולא מאיימת. המידע מוצג באתר כדי להקל על הציבור, לרכז מידע במקום אחד ולהנגישו, ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכד'. מנהיגות אזרחית (ע"ר) אינה נושאת באחריות לגבי המידע או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

המידע מוזן לאתר בהדרגה ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני, ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב. במידה ויתקבלו תלונות ממי שנפגעו זכויותיו בשל הפרסום באתר, יטופל העניין בכל ההקדם האפשרי.

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מהאתר נכון, מאומת ומעודכן. אין מנהיגות אזרחית (ע"ר) אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

מנהיגות אזרחית (ע") אינה מקור לייעוץ משפטי או אחר

מנהיגות אזרחית (ע"ר) לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ומנהיגות אזרחית (ע"ר) אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

מנהיגות אזרחית (ע"ר) אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

מנהיגות אזרחית (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.