פורטל

מיסוי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רשות המסים היא אחד מהגופים הממשלתיים המלווים באופן שוטף את העמותה מאז הקמתה. תחום המיסוי באתר כולל תכנים וסוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעים לעבודה מול רשות המסים.

הערכים שנכתבו לאתר זה בתחום המיסוי מהווים את מאגר המידע העדכני ביותר ברשת בסוגיות של מיסוי עמותות. הערכים נכתבו בשיתוף נציגי רשות המסים ומבוססים על חומר מקצועי שסופק על ידם. הכתוב אינו מחליף ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.