האוגדן

כלי עזר להגשת בקשה לתמיכות ממשלתיות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות רבות מקבלות תמיכות ממשרדי הממשלה השונים, תמיכת משרדי הממשלה מוסדרת בנהלים של משרד האוצר ושל החשב הכללי שמטרתם לשמור על שוויון ושקיפות. לשימושכם אנו מצרפים כלי עזר המסייעים בהגשת בקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי: