פורטל

משאבים ממשלתיים

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המשאבים ממשלתיים המוקצים לעמותות כוללים הרבה יותר מאשר רק תמיכה כספית. משאבים כאלו יכולים להוסיף על הכנסות העמותה (תמיכה כספית, מכרזים לרכישת שירותים) או לצמצם את הוצאותיה (הטבות מס, השתתפות בעלות כוח אדם, הקצאת מבנה או קרקע לפעילות).

תחום המשאבים הממשלתיים באתר כולל תכנים וסוגיות מרכזיות הנוגעים לקבלת משאבים ממשלתיים ולשימוש בהם על ידי עמותות. הכתוב אינו מחליף ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.