האוגדן

ריכוז תמיכות ממשלתיות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אתר ג'וביז האתר הוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים.

ריכוז תמיכות ממשלתיות, קולות קוראים וכו'

ריכוז מכרזים ממשלתיים