שירות לאומי אזרחי בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אחד מן המשאבים ממשלתיים שניתנים לעמותות הינו השירות הלאומי. משרד ממשלה עשוי למממן באופן חלקי או מלא פעילות מתנדב/ת בעמותה הפועלת בתחום המטרות אותן מעוניין המשרד לקדם. המתנדב/ת מועסק בהיקף של 40 שעות עבודה שבועיות (משרה מלאה), כאשר פעילות המתנדבים מתחילה ב 1 בספטמבר ונמשכת עד לחודש אוגוסט בכל שנה.

משרדי הממשלה והרשויות המקומיות רשאים להחליט על סדרי העדיפויות בין העמותות המבקשות הקצאת מתנדב/ת השירות הלאומי. סדרי עדיפויות אלו נקבעים בהתאם לצרכי הרשות/המשרד ובהתאם למטרת הפעילות של העמותה.

השתתפות המדינה במימון עלות המתנדב/ת בשירות הלאומי יכולה להתבצע באופן ישיר מול "גוף מפעיל" או באמצעות אחד משבעה "גופים מוכרים". לעיתים, חוזה ההתקשרות של גוף מפעיל יחד עם גוף מוכר לשם קבלת תקן למתנדב/ת שירות לאומי עשוי לחייב תשלום לגוף המוכר בגין התקן.

קרא עוד

איך עושים את זה?

צעד ראשון: להרשם כגוף מפעיל ברשות לשירות לאומי אזרחי. פניה חד פעמית לרשות השירות הלאומי אזרחי על מנת להרשם כגוף מפעיל. להלן רשימת המסמכים להגשה:

  • תעודת רישום עמותה
  • אישור ניהול תקין בתוקף
  • אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 א' לפקודת המס או תצהיר המעיד על היות העמותה מוסד ציבורי לפי פקודת מס הכנסה.
  • טופס בקשה [ראה "טפסים ונהלים"]

במאמר מוסגר:

"הגוף המוכר" הוא הגוף האחראי על איתור, מיון ושיבוץ המתנדבים [רשימה מלאה מטה]

"הגוף המפעיל" הוא המוסד/העמותה בו מתבצעת ההתנדבות בפועל.

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה


צעד שני: להגיש בקשה לתקינה למשרד הממשלתי הרלוונטי או לאחד הגופים המוכרים, על מנת לקבל סבסוד מלא או חלקי של פעילות המתנדב/ת בעמותה. גופים מוכרים באמצעותם ניתן להתנדב:

לידיעתכם:

בהתאם להוראות חוק שירות אזרחי תשע"ז 2017, גוף שמבקש להפעיל במסגרתו מתנדבי שירות לאומי החל מיום 1.9.2019 יהיה חייב כתנאי לכך לקבל אישור גוף מפעיל ממנהל הרשות. גם גופים שמפעילים או הפעילו בעבר מתנדבים צריכים להגיש בקשה חדשה ולקבל אישור לפי הוראות החוק, והבקשה לאישור תוגש באמצעות טופס מקוון. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות השירות לאומי אזרחי.

מנסיון אישי...

ארנה (2).JPG

ארנה קוטלר, מנכ"לית עמותת שלומית

כמי שמנהלת את ארגון שלומית, הנמנה על אחד ה"גופים המוכרים" האחראים על איתור, מיון, שיבוץ, הפעלה וליווי של מתנדבי השירות הלאומי, יש לי שני טיפים מרכזיים לעמותות המבקשות לקלוט בני שירות לאומי לעבודה איתם: הטיפ הראשון, בחודש מרץ 2018 צפוי להיכנס לתוקף חוק השירות האזרחי [1] שאושר בשנת 2017. החוק מגדיר בין היתר אלו מלכ"רים (עמותות וחל"צ) יכולים להיות גופים מפעילים של בני שירות לאומי ואלו לא. אני ממליצה לארגוני המגזר השלישי ללמוד את החוק על בוריו ולהבין מה נדרש מהם בכדי להמשיך ולקבל את האישור להיות גוף מפעיל של השירות הלאומי. חשוב להבין, כי גם גופים שבעבר קיבלו בני שירות לאומי והוכרו כגופים מפעילים, יכולים לאבד את האישור שלהם באם לא יעמדו בהוראות החוק החדש. החל מהראשון לספטמבר 2018 אמורים כל המקומות העובדים עם בני שירות לאומי להתחיל לעבוד בהתאם לחוק הנ"ל.

הטיפ השני, מקורו בחזון ובתפיסת ההפעלה של עמותת שלומית. השירות הלאומי הוא למעשה מעבדה לחיים עבור הצעירים והצעירות המתנדבים, לכן צריך לראות איך האחראים במקום השירות מסייעים להם לעשות את המעבר מ"תלמידים" ל"אנשים בוגרים" בחברה ובמדינה - זאת באמצעות הצבת גבולות, מתן דוגמה אישית, יצירת מרחב לטעויות וללמידה מהם. חשוב מאוד גם להקפיד על שיח רציף בין שלושת הגורמים: מתנדב השירות, הרכז/ת מטעם עמותת השירות הלאומי והאחראי מטעם מקום השירות. ככל שהשיח הזה הוא יותר בהיר ומוגדר, כך כולם מרוויחים ובראש ובראשונה הצעיר שעושה את השירות הלאומי. יש קשר ישיר בין איכות השירות לצמיחה של הצעיר ולשביעות הרצון של העמותה בה הוא עושה שירות לאומי. עמותה שמצליחה לעבוד עם בן שירות בצורה טובה, היא עמותה שמבינה את היתרונות של בני השירות - שהם צעירים והם נמצאים על התפר שבין הנוער עצמו לבין הצוות הבוגר, הם מבינים שעל ידי הכנסת עוד שכבת גיל לצוות, הם מרחיבים את הנוף האנושי בעמותה- והצעירים מהווים גורם מקשר בין אוכלוסיית היעד לבין הצוות המקצועי, ולכן הם מרחיבים את המענה לאוכלוסיה איתה הם עובדים. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת משאבים ממשלתיים
  • מתי רלוונטי: אוקטובר עד מרס
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים השונים
  • גורם ממשל רלוונטי: משרדי ממשלה או רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה