איסור הלבנת הון

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

ארגוני טרור, ארגוני פשיעה ועבריינים עושים שימוש בכלים שונים על מנת להסוות ולהסתיר את מקורות המימון שלהם ואת ייעוד הכספים. בשנים האחרונות, כחלק מהמאבק בפשיעה החמורה, נעשים מאמצים לסכל את העברות הכספים לגופים אלה ולמנוע הלבנות הון.

על פי  הרשות הלאומית לאיסור הלבנת הון, מאפייני פעילותן של עמותות רבות – ביניהם גישה למקורות רבים של כסף, העברת כספים במזומן, אמון הציבור בפעילות ואנונימיות התורמים – עלולים לחשוף אותן לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת לעמותות משתנה בהתאם למאפיינים של כל עמותה וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליה.

+

איך עושים את זה?

הרשות הלאומית לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך ובו תבחינים ("דגלים אדומים") וכללים מנחים להתנהלות אשר יסייעו לארגונים ללא כוונת רווח (עמותות וחל"צ) ולגורמים הקשורים אליהם, כגון רואי חשבון, תורמים ומתנדבים, לזהות ניצול לרעה של הארגון לצורך הלבנת הון ומימון טרור. במסמך מפורסמים קווים מנחים להתנהלות אחראית של עמותות בהקשרים הללו, תוך יישום גישה מבוססת סיכון.

להלן כמה דוגמאות מתוך המסמך למצבים אשר עשויים להעיד על ניצול של עמותות למטרות פשיעה או מימון טרור. בהתקיימם של ה"דגלים האדומים" הללו יש לבחון אם קיים חשש שפעילות מסוימת מציבה את הארגון בסיכון להיות מעורב בהלבנת הון. עם זאת, אין בקיומו של דגל אדום אחד בלבד כדי להעיד בהכרח על פעילות הלבנת הון או מימון טרור, ובלבד שקיים הסבר מניח את הדעת לפעילות זו.

על פי המסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון, "מוטב" הינו כל אדם או גורם אשר אליו מועברים כספים מאלכ"ר, ללא תמורה, בין אם לצורך סיוע ישיר לו או על מנת שיועברו בהמשך למטרה אחרת; "תורם" הינו כל גורם אשר העביר או מעביר כספי תרומה לאלכ"ר.

דוגמאות ל"דגלים אדומים":

  • מוטב שאין לו עבר של פעילות צדקה לגיטימית או שיש לו עבר רלוונטי דל
  • מוטב שלא היו לו בעבר קשרים עם מלכ"ר כלשהו
  • מוטב או תורם שאינו יכול להציג מקורות או ממליצים שיכולים לאמת את מסמכיו
  • ניסיונות הסתרה והימנעות מדיווח על ידי התורם
  • חוסר התאמה בין סכומי התרומה המוצהרים לסכומים שהתקבלו בפועל בחשבון המלכ"ר
  • חוסר התאמה בין המקור והסכומים שנתרמו (למשל, תרומות גדולות מנזקקים או תורם המגדיל באופן משמעותי את תרומתו החודשית ללא הסבר סביר)
  • חוסר התאמה בין מקור הכספים שעליו הצהיר התורם לבין מקור הכספים בפועל;

כלל הדגלים האדומים מופיעים במסמך ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים/ משרד המשפטים

מנסיון אישי...

נלה פלדשר1.jpeg

נלה פלדשר, מנכ״לית, קולות

אחת הסיבות שתורמים נותנים כסף, מעבר להזדהות עם מטרות הארגון ומסירותם אליו, היא על מנת לקבל פטור ממס. ולכן, לרוב התרומה תינתן לארגונים מקומיים שיכולים לספק לתורם אישור המקנה פטור ממס במדינה בה התורם חי. בהתאם לכך, לא מעט עמותות הפועלות בישראל מקימות ארגוני ידידים מקומיים במדינות שונות בעולם, כדי לאפשר את קבלת התרומות ואת הפטור ממס. למשל, American Friends מקרה של ארה"ב ודומיהם במדינות אחרות. במידה ומדובר בתרומות לעמותה קטנה שאין לה צורך בהעברת תרומות רבות ואין לה את המשאבים להקמת התשתית הנדרשת (כמו הקמת ארגון ידידים מקומי), האופציה היחידה היא ליצור קשר עם ארגונים אחרים שיכולים לספק את התשתית של העברת התרומות, תוך מתן אישור לפטור ממס. למשל, הפדרציות היהודיות בארצות הברית או קרנות נוספות שיודעות להעביר את הכסף. ֿ בבריטניה לדוגמה, יש ארגון שנקרא UK תורמת המאפשר להעביר את כספי התרומות דרכו, זאת תמורת עמלה של אחוזים מגובה התרומה.

ככלל, אין הבדל עקרוני בתהליך העברת הכספים כאשר מקור התרומות הוא מארצות הברית, קנדה, בריטניה או אוסטרליה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן