סעיף 9 (2) לפקודת המס

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי גוף המוגדר כ"מוסד ציבורי" פטור מתשלום מס על הכנסותיו שאינן מעסק (בהסתייגות לגבי הכנסות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה). עמותה שנרשמה במס הכנסה מוגדרת באופן אוטומטי כ"מוסד ציבורי" ומקבלת פטור ממס לפי סעיף 9(2). כלומר עמותה למעשה אינה צריכה להגיש בקשה כלשהי על מנת לקבל את האישור, ואינה צריכה להחזיק במסמך כלשהו המעיד כי האישור ניתן לה. חשוב לדעת כי לרשות המסים סמכות לבחון את הענקת הפטור ממס, גם בדיעבד.

קרא עוד

איך עושים את זה?

לאחר רישום העמותה ברשם העמותות יש להירשם במס הכנסה ולהגיש את הטפסים הבאים:

  • טופס 4436 - בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה / ניכויים
  • תעודת רישום עמותה שניתנה על ידי רשם העמותות– מקור
  • בקשה לרישום עמותה – מקור
  • מינוי שבעה חברים – מקור
  • תקנון העמותה

עמותה תוגדר כ"מוסד ציבורי" אם היא עומדת בתנאים הקבועים בפקודה [להרחבה ראו גם "מטרות ציבוריות בחוק החברות ובפקודת המס"]:

"חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה…הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר"

פקודת מס הכנסה

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה

לתשומת לב: אין הנפקה של אישור פוזיטיבי. כלומר: אין מסמך שמונפק על ידי רשות המסים שמעיד על היות העמותה מוכרת לפי סעיף 9 (2).

במאמר מוסגר:

• מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) - הגדרה לפי חוק המע"מ.

• "מוסד ציבורי" – הגדרה בפקודת המס למטרת הטבות המס.

ההגדרות אמנם דומות אך אינן זהות ומהוות מקור לבלבול רב.

שימו לב

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה

מנסיון אישי...

איתן צחור.jpg

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי- מנהיגות אזרחית

1. יש להדגיש שקיימת הבחנה ברורה בפקודת מס הכנסה בין סעיף 46 -המעניק זיכוי ממס לתורמים, לבין סעיף 9[2]- הפוטר ממס את הכנסות המוסד הציבורי. לסעיף 46 נדרש אישור מראש מהרשויות ואילו לעניין פטור ממס על פי סעיף 9[2] ניתן להסתפק בחוות דעת משפטית המאשרת שאכן מדובר במוסד צבורי העומד בתנאים הקובעים בפקודת מס הכנסה.

2. סעיף 9[2] לצורך פטור ממס אינו מחייב כל אישור מצד רשות המסים, אבל חשוב לדעת כי כל עוד התיק לא נבחן לגופו על ידי פקיד שומה אין בטחון שבעתיד בעת שעת ביקורת שומתית במס הכנסה, הפקיד לא יגיע למסקנה שהמוסד אינו עומד בתנאים הנדרשים או במטרות הקבועות בסעיף זה.

3. חשוב לדעת כי סעיף 9[2] אינו חל על עסקים הפועלים במסגרת העמותה. עם זאת, קיים קושי רב בסיווג פעילות כ"עסקית", לצורך כך יש להתבסס על חוות דעת משפטיות או פסקי דין שניתנו בעבר לעניין ההבחנה בין פעילות עסקית שאינה פטורה ממס לבין פעילות במסגרת המטרה הציבורית הפטורה ממס. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: כלל העמותות
  • מתי רלוונטי: בעת רישום עמותה
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל רלוונטי: רשות המסים, רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון