חוק הספאם ומערכת דיוור בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

התיקון לחוק התקשורת 2016 ("חוק הספאם") קובע בין היתר כי שליחת דואר פרסומי ללא הסכמה מפורשת של המקבלים מראש או בכתב תיחשב כעבירה. עם זאת, נקבע בחוק כי היוצא מהכלל לעניין זה הוא משלוח בקשות לתרומה או פרסומים שונים של עמותות וחברות לתועלת הציבור.

מכאן שעמותות יכולות לשלוח חומר פרסומי הקשור לפעילותן באמצעות ניוזלטר או כלי פרסומי אחר מבלי שהדיוור ייחשב ל'דואר זבל', גם ללא אשרור רשימת התפוצה. החוק קובע כי פרסום מסוג זה לא ייחשב להפרת החוק כל עוד מקבל ההודעה לא הודיע על סירובו לקבל את הפרסום.

עם זאת, חוק הספאם יחול על עמותות בכל הנוגע לשליחת מסרונים והודעות קוליות. עמותות המבקשות לעשות זאת נדרשות לאשרר בצורה אקטיבית את רשימות התפוצה המשמשות אותן.

איך עושים את זה?

  • שליחת ניוזלטר או חומר פרסומי: מומלץ לבצע בעזרת מערכת דיוור מסודרת; הן מערכות הדיוור החינמיות והן מערכות הדיוור בתשלום הטמיעו את דרישות חוק הספאם ומאפשרות למקבל ההודעה להסיר את עצמו בקלות מרשימת התפוצה.
  • שליחת מסרונים או הודעות קוליות: יש לפנות אל הנמענים ולקבל את הסכמתם מראש.

סקירה מהירה

●     למי רלוונטי: לכל העמותות

●     מתי רלוונטי: ללא תאריך קבוע

●     מחזור כספי: לא רלוונטי

●     גורם ממשל: משרד התקשורת

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

אולי יענין אותך גם