אישור ניהול תקין

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אישור ניהול תקין הוא אישור הניתן על ידי רשם העמותות לאחר קבלת דיווח שנתי מן העמותה, ותקף למשך שנה. קבלת אישור ניהול תקין היא האירוע המסיים שרשרת ארוכה של אירועים הקשורים לפעילות העמותה בשנה הקודמת. האישור מעיד כי בעמותה קיים מנגנון בקרה תהליכי וכי ההתנהלות הכספית שלה נאותה בעיני רשם העמותות.

עמותות אינן מחויבות על פי חוק להחזיק באישור ניהול תקין, אולם כיום אי-אפשר לקבל משאבים ממשלתיים – בצורת תמיכה, הקצבה או רכישת שירותים – ללא הצגת אישור ניהול תקין. כמו כן, יש יותר ויותר תורמים וקרנות שמעדיפים לתרום לעמותות שמחזיקות אישור ניהול תקין.

יש להבחין בין אישור ניהול תקין ובין אישור ניהול ספרים, שהוא אחד מהאישורים לצורך ניכוי מס שניתנים על ידי רשות המסים.

קרא עוד

איך עושים את זה?

להלן תרשים זרימה המתאר את שרשרת האירועים לקראת קבלת אישור ניהול תקין
סדר הפעולות לקראת קבלת אישור ניהול תקין.jpg
לתשומת לבכם: רשם העמותות אישר בשנים האחרונות הסדר אורכות המיועד לרואי חשבון בלבד, ומאפשר להם תאריך מאוחר יותר להגשת המסמכים.

החל מיוני 2017 מאפשר הרשם להגיש את המסמכים לבקשת אישור ניהול תקין גם בלשכות חיפה, באר שבע, נצרת ותל אביב, נוסף על ירושלים.

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

  • למי: עמותות המעוניינות בקבלת אישור ניהול תקין
  • מתי: פעם בשנה, עד 30 ביוני
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים