עסק חברתי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

היישות המשפטית "עסק חברתי" אינה קיימת בארץ. המונח "עסק חברתי" מתאר על פי רוב עסק הפועל למטרות רווח ושפעילותו מוכוונת למימוש מטרה חברתית. בשל כך התרבות העסקית שלו שונה משל עסקים אחרים: למשל, הוא אינו שואף למקסם את רווחיו הכספיים בכל מחיר, אלא מחשיב גם את מימוש המטרה החברתית כרווח בפני עצמו.

זהו סוג חדש של תאגיד שקיים בחו"ל, אך עדיין אינו קיים בישראל כישות משפטית. עסקים חברתיים בישראל נרשמים כעסקים לכל דבר או כצורות התאגדות אחרות (עמותה, למשל). עם זאת, אף שהגדרה זו אינה משמשת את רשות המסים, היא משמשת את רשם העמותות.

רשם העמותות מאפשר לעמותות להפעיל עסק חברתי כחברת בת או במסגרת פעילות העמותה, בהגבלות המנויות מטה. ההגדרה עשויה להיות שימושית בחיפוש עבור מקורות מימון לעסק: קרנות מסוימות וכן עסקים שיכולים להשקיע בשותפות עם העמותה. עם זאת, המיסוי על ההכנסות מעסק חברתי טרם נקבע והנושא נתון עדיין בבחינה של רשות המסים.

לקריאת הרחבה אפשר לפנות לערך אודות פעילות מניבת הכנסה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

להלן הגדרת עסק חברתי על פי רשם העמותות:

  • פעילות עסקית בעמותה או בחל"צ הקשורה במישרין למטרות העמותה. התאגיד שואף לרווח אך לא למקסום רווחיו.
  • חברה שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות השואפת לרווח אך לא למקסום רווחים ואשר בתקנונה נקבעה מגבלה של 50% על משיכת רווחים. ובלבד שיתקיימו כל אלה:
  1. בחברה בבעלות עמותה או חל"צ- הפעילות תהיה קשורה במישרין למטרות העמותה\חל"צ.
  2. בעסק חברתי משותף (בחברה בבעלות משותפת של משקיע פרטי ועמותה\חל"צ) – לפחות 50% מכל אמצעי השליטה יהיה בשליטת העמותה\חל"צ.
  3. בעסק חברתי משותף זכויותיה של העמותה בחלוקת רווחים לא יהיו נחותות ופחותות ביחס למשקיע הפרטי.

יודגש: ההגדרה "עסק חברתי" אינה בשימוש על ידי רשות המסים, אלא רק על ידי רשם העמותות.

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בפתיחת עסק חברתי
  • מתי רלוונטי: שוטף
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל רלוונטי: רשות המסים, רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה