מכרזים לרכישת שירותים ברשות מקומית או משרד ממשלתי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רכישת שירותים מהעמותה היא צורה אחת מני רבות של הקצאת משאבים ממשלתיים לעמותות. משרדי ממשלה ורשויות מקומיות רשאים לקנות שירותים במקום לספק אותם בעצמם. שירותים כאלה הם למשל הפעלת פנימייה, הפעלת מרכז לקשיש, פיתוח תכנים, מתן הרצאות ועוד. עמותה שמטרותיה קשורות לתחומי הפעילות של המשרד הממשלתי או הרשות המקומית יכולה להגדיל את הכנסותיה באמצעות מכירת שירותים אלו למדינה.

יש לשים לב כי המכרזים אינם מופנים לעמותות בלבד: עמותה המתמודדת על המכרז עשויה להתחרות במגזר העסקי ובגורמים פרטיים נוספים.

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור מכרז לרכישת שירותים:

  • העיתונות הארצית והמקומית: משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מפרסמים את המכרזים בעיתונות לעיון הציבור.
  • אתרי האינטרנט של המשרדים השונים ושל הרשויות המקומיות עשויים לפרסם את המכרז.
  • פניה ישירה למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות.

מסמכים להגשה:

רשימת המסמכים שיש להגיש נקבעת על פי תנאי המכרז, ולכן משתנה ממכרז למכרז. תנאי המכרז יכולים להיות קשורים לגודל הגוף, למקורות המימון שלו וליכולתו לבצע מימון ביניים של השירות עד לקבלת התשלום מן המדינה. מסמכים נלווים יידרשו בהתאם.

לתשומת לבכם: כמו כל בכל המקרים של קבלת משאבים ממשלתיים, גם רכישת שירותים במכרז מחייבת את העמותה להציג אישור ניהול תקין בתוקף.

חשוב ביותר: בעת הגשת הצעה במכרז יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי כל הטפסים, הגשת ערבויות (אם נדרשות) וחתימה על מסמכי המכרז ללא כל תוספות או הערות. אי-דיוק או תוספת עלולים לפסול את הצעת המציע.

תהליך האישור:

תרשים: תהליך רכישת שירותים במכרז על ידי משרדי ממשלה
תהליך אישור מכרזים ממשלתיים.jpg

מנסיון אישי...

צביקה.jpg

צביקה גולדברג, מנכ"ל "בעצמי"

כשמדובר בהתקשרות בין הממשלה לארגון חברתי, אני מציע לראות במכרז, ובהתקשרות בכלל, הזדמנות לשותפות מיוחדת עבור שני הצדדים ובעיקר עבור המוטבים, ולא רק אתגר טכני-כספי-משפטי. מומלץ מאוד לגשת אל המכרז תוך מודעות לערך הרב של הידע, הניסיון והמקצועיות שלכם כארגון חברתי-מקצועי, והערך המיוחד של המוטיבציה החברתית-ערכית שלכם. כדאי ונכון לזכור שמזמין השירות במשרד הממשלתי זקוק לנכסים של הארגון החברתי, ומומלץ לכתוב את ההצעה למכרז מתוך עמדה של שותף פוטנציאלי מרכזי ולא ספק טכני של שירות. מצד שני, חשוב לזכור שהגורם הממשלתי שהוציא את המכרז מחזיק לרוב בידע רב ובניסיון משמעותי, לעתים ישירות בתחום שבו עוסק המכרז ולעתים בתחומים משיקים ומשלימים. בדרך כלל הגורם הממשלתי שפרסם את המכרז מחזיק בתמונת מציאות רחבה יותר מאשר זו שהארגון החברתי הבודד מכיר ורואה, אפילו אם הוא מצוין וחדשן בתחומו. לכן מומלץ לראות בהתקשרות עם הממשלה "שותפות" מהותית ולא רק יחסי ספק-לקוח. אם מצליחים לבנות התקשרות איכותית, יכולה להיווצר שותפות רבת ערך והשפעה שמבוססת על כך שכל צד מביא עמו ערך מוסף.

בתוך הממשלה קיימת מגמה מבורכת, גם אם חדשה יחסית, של רצון ויכולת להכיל שותפות מורכבת עם ספק שירות, אבל בולטים מאוד הרגלים ישנים ותפישות שמרניות שמתעקשים לראות בזוכה המכרז ספק שירותים "טכני" בלבד, נטול דעה וידע. כיום יש יותר ויותר סוכני שינוי בממשלה שמעוניינים במשילות נאורה, ויותר ויותר בשלות לשותפויות מתקדמות ופתוחות שמאפשרות למוטבים ליהנות מהיתרונות היחסיים של שני המגזרים. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

ענבל (3).jpg

ענבל דור קרבל, מנכ"לית עמותת עלם

בכל התקשרות עם הממשלה חשוב מאוד להקפיד על תיקוף החוזה ולא להיות שאננים.

קחו תמיד תיקחו חצי שנה מראש לעבוד על חידוש החוזה, גם אם נדמה כי יש עוד הרבה מאוד זמן. לרגולטור- למשרדי הממשלה ולחשבים לוקח המון זמן לתקן חוזה ולחתום עליו, לכן, אנו צריכים להיות ערוכים מראש. כמנכ"לית, מרגע שנחתם חוזה אני מיד מתחילה לתקף את החוזה שבא אחריו.

בנוסף, חשוב מאוד ולשים לב לפרטי ההתקשרות המדויקים ולהתחייבות עליה חתמתם, לא להתחייב למה שאתם לא יכולים, לא להיות "עיוורים" ורק לרצות את הכסף של הממשלה ללא יכולת לעמוד בתנאים הנדרשים, דברים כאלה עלולים להביא אפילו לקריסתה של העמותה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת משאבים ממשלתיים
  • מתי רלוונטי: ללא תאריך קבוע
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים השונים
  • גורם ממשל רלוונטי: משרדי ממשלה או רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון