תמיכה מרשות מקומית

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, אפשר לתמוך כספית בפעילות עמותות דרך הרשות המקומית או דרך משרדי ממשלה.

חלוקת תמיכות על ידי הרשות המקומית נעשית על פי נהלים של משרד הפנים, משרד האוצר והחשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים") שמטרתם לשמור על שוויון ושקיפות. עם זאת, מטרות התמיכה, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי הרשות המקומית, על פי ראות עיניה וצורכי תושביה.

משום כך מתן תמיכה לעמותה מצריך עמידה בשני סוגי תבחינים: תבחינים טכניים, הנוגעים לכללי מנהל תקין וניהול פיננסי, ותבחינים מהותיים, הנוגעים למטרת הפעילות שהרשות המקומית מעוניינת לקדם (להרחבה ראו גם "משאבים ממשלתיים לעמותות").

חשוב לדעת: רשות מקומית רשאית לתמוך כספית בפעילות עמותה רק כאשר העמותה עוסקת בתחומים שבהם פועלת רשות מקומית – חינוך, רווחה, רפואה ועוד (למשל: הפעלת בתי ספר וגנים, בית מחסה לכלבים נטושים, בתי כנסת ומקוואות, טיפות חלב, מרכז לקשישים או לבעלי מוגבלויות).

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור מידע על מקורות סיוע רלוונטיים:

  • לשאול את הרשות המקומית! ניתן לפנות למחלקה הרלוונטית ולבקש מידע.
  • לעקוב אחר העיתונות! רשויות מקומיות מפרסמות לציבור את התבחינים לקבלת תמיכה לאחר אישורם.
  • לחפש באינטרנט! רשויות מקומיות המפעילות אתר אינטרנט פעיל עשויות לפרסם מידע רלוונטי גם שם
  • אתר ג'וביז (jobiz): אתר שהוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים.
סדר הפעולות להגשת בקשות תמיכה מרשות מקומית.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב הרשויות המקומיות מבקשות להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת תמיכה. יש לשים לב כי רשויות שונות עשויות לדרוש הגשת מסמכים נוספים על מנת להוכיח עמידה בתבחינים (כמו: העדר חריגות בניה וכו'). יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה מן המשרד הממשלתי הרלוונטי.

1.      טופס בקשה או חוברת בקשה לקבלת תמיכות (לדוגמה: חוברת התמיכות של עיריית ירושלים(

2.      תעודת רישום עמותה

3.      תקנון מאושר

4.      פנקס חברי ועד

5.      כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות

6.      פירוט הפעילות בכלל, והפעילות המתוכננת ברשות המקומית בפרט

7.      תקציב מאושר

8.      אישור ניהול תקין

9.      דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה

10.  אישור רישום במע"מ

11.  אישור שנתי מרשויות מס הכנסה

12.  טפסים רלוונטיים אחרים בהתאם לבקשת הרשות: למשל, אישור על העדר חריגות בניה

מנסיון אישי...

גיא (2).jpg

גיא סלומון, מנכ"ל עמותת "צעד קדימה"

כמה דברים שחשוב בעיני לדעת ולקחת בחשבון כשמגישים בקשה לתמיכה מרשות מקומית:

1. התמיכות מרשויות מקומיות הן יחסית נמוכות. גובה התמיכות נע לרוב בין אלפי שקלים ולעתים מגיעים גם לעשרות אלפי שקלים, הדבר תלוי כמובן בגודל הרשות המקומית ובנושא התמיכה.

2. עמותה זכאית להגיש בקשה לתמיכה רק מהרשות המקומית שבה היא פועלת. עם זאת, עמותה יכולה להגיש בקשה לתמיכה גם מרשויות מקומית נוספות, גם אם היא לא יושבת בהן ספציפית, במידה והיא מפעילה תכניות שונות באותן הרשויות.

3. הרשויות הגדולות מפרסמות בדרך כלל חוברת המפרטת את הקריטריונים לתמיכה - חשוב לקרוא אותה בעיון ולהבין באילו תחומים הרשות מעוניינת להשקיע ובהתאם לכתוב את נוסח הבקשה לתמיכה.

4. בהמשך לכך, מרבית הרשויות בוחנות את הבקשות לתמיכה לפי קריטריונים שונים, כאשר העמותה מקבלת ניקוד עבור כל קריטריון. הקריטריונים לרוב שקופים לקהל ולכן לפני שמגישים את הבקשה שווה להבין את הקריטריונים ולראות לאילו קריטריונים המשקל הרב ביותר.

5. כמובן, כמו במכרזים לרכישת שירותים, חשוב לראות שהעמותה עומדת בתנאי הסף לתמיכה, אחרת אין טעם להגשת הבקשה.

6. ככל שהבקשה לתמיכה תהיה עבור שירות שהעמותה נותנת ולא מקבל תמיכות ממקורות נוספים, סיכוי יותר גדול שהבקשה לתמיכה תתקבל.

7. חשוב להבין שמה שמעניין את הרשות המקומית הוא התושבים של אותה הרשות, לכן אם עמותה מגישה בקשה לתמיכה בפרויקט שרוב משתתפיו אינם תושבי העיר, ככל הנראה הבקשה תקבל ניקוד נמוך. לכן חשוב להציג כיצד תושבי הרשות מרוויחים מהפעילות המדוברת. פרויקטים ארציים שבמקרה מתקיימים ברשות המקומית, אינם רלוונטיים לתמיכה מאותה הרשות.

8. טיפ נוסף ואולי הכי חשוב, הוא לטפח קשרים אישיים ברשות המקומית. אם הפרויקט שאתה רוצה להגיש תמיכה עבורו הוא בתחום הרווחה, חשוב להגיע למחלקת הרווחה, להיפגש ולהתחבר לנפשות הפועלות, לנסות להבין מה הצרכים של המחלקה וכיצד העמותה יכולה להתאים את העשייה שלה לצרכים העולים מן הרשות.לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

ניר.png

ניר יששכר, מנכ"ל ארגון דור לדור

כאשר עמותה מבקשת להתקשר עם רשות מקומית, חשוב קודם כל להכיר את פעילות הרשות המקומית, להתחבר לתוכנית האסטרטגית שלה ושם לבחון איך פעילות העמותה יכולה להשתלב. בנוסף, לא לפחד לחתור למגע מול הרשות המקומית, להשתתף בשולחנות עגולים ובפעילויות שהרשות מקיימת, כדי שהם יכירו את פעילות העמותה בנושאים הרלוונטיים. כמו כן, חשוב לדעת שבעבודה אל מול רשויות מקומיות תמיד לוקח הרבה מאוד זמן עד שכל החלטה מתקבלת. בנוסף, יש הרבה מאוד אנשי קשר, יש הבדל בין מי שמקבל את ההחלטה על שיתוף הפעולה עם העמותה לבין מי שבסוף מתנהלים מולו בפועל. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: לעמותות המעוניינות בקבלת תמיכה
  • מתי רלוונטי: אוקטובר עד מרס
  • מחזור כספי: לפי התבחינים שנקבעו על ידי הרשות המקומית
  • גורם ממשל: רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה