אישור ניהול תקין

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אישור ניהול תקין הוא אישור הניתן על ידי רשם העמותות לאחר קבלת דיווח שנתי מן העמותה, ותקף למשך שנה (ולמשך שנתיים עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור, העומדות בקריטריונים) . קבלת אישור ניהול תקין היא האירוע המסיים שרשרת ארוכה של אירועים הקשורים לפעילות העמותה בשנה הקודמת. האישור מעיד כי בעמותה קיים מנגנון בקרה תהליכי וכי ההתנהלות הכספית שלה נאותה בעיני רשם העמותות. רק עמותה בעלת 24 חודשים או יותר של פעילות רצופה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין. עמותה הפועלת פחות מ-24 חודשים יכולה להגיש בקשה לאישור על הגשת מסמכים. עמותות אינן מחויבות על פי חוק להחזיק באישור ניהול תקין, אולם כיום אי-אפשר לקבל משאבים ממשלתיים – בצורת תמיכה, הקצבה או רכישת שירותים – ללא הצגת אישור ניהול תקין. כמו כן, יש יותר ויותר תורמים וקרנות שמעדיפים לתרום לעמותות שמחזיקות אישור ניהול תקין.

יש להבחין בין אישור ניהול תקין ובין אישור ניהול ספרים, שהוא אחד מהאישורים לצורך ניכוי מס שניתנים על ידי רשות המסים.

קרא עוד

איך עושים את זה?

להלן תרשים זרימה המתאר את שרשרת האירועים לקראת קבלת אישור ניהול תקין
סדר הפעולות לקראת קבלת אישור ניהול תקין.jpg
לתשומת לבכם:
  • החל מ-06.05.2019 רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין למשך שנתיים, עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות באופן תקין לאורך זמן. ההחלטה התקבלה על מנת להקל על התנהלות העמותות והחל"צ שעומדות בכל הקריטריונים. מידע מפורט בנושא ורשימת הקריטריונים מצוי בקישור המצורף.
  • החל מ 1.4.19 ניתן להגיש בקשה מקוונת לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020! חבר ועד מנהל, עו"ד או רו"ח של עמותה יוכל להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין באמצעות כרטיס חכם או הרשמה חד פעמית דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים. אפשרות ההגשה המקוונת מתאפשרת לאור כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע״ח-2018.
  • החל מיוני 2017 מאפשר הרשם להגיש את המסמכים לבקשת אישור ניהול תקין גם בלשכות חיפה, באר שבע, נצרת ותל אביב, נוסף על ירושלים.
  • רשם העמותות אישר בשנים האחרונות הסדר אורכות המיועד לרואי חשבון בלבד, ומאפשר להם תאריך מאוחר יותר להגשת המסמכים.
  • החל משנת 2020 צפויה הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות! על פי החלטת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, החל משנת 2019 דרישת הדיווח של עמותות תעבור לשיטת  ASK ONCE. לפי שיטת דיווח זו, כלל הטפסים המועברים לצורך בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות; בקשה לאישור לפי סע' 46 מרשות המסים; ובקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי - יועברו אך ורק לרשם העמותות אשר יעביר את כלל המסמכים לרשות המיסים ולחשב הכללי. שיטת הדיווח החד פעמי באה להפחית את הנטל הכלכלי והבירוקרטי על עמותות וצפויה לחסוך כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל על עמותות.

לקריאת ההחלטה המלאה ראו בקישורים החיצוניים.

מנסיון אישי...

ליאור לפיד.png

ליאור לפיד, מנכ"ל עמותת אור לחינוך

כמה המלצות שיעזרו לכם לצלוח בקלות את הגשת הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין:

א. לפני הכל, שווה להכיר את החוברת המתפרסמת באתר האינטרנט של רשם העמותות , שם הוא נותן פרשנויות לניהול תקין - החוברת מאוד עוזרת בתהליך ואני ממליץ לעיין בה.

ב. שימו לב שחשוב להקפיד ולהגיש את הבקשה לקבלת אישור הניהול התקין בזמן, משום שאם מגישים אותה באיחור, הטיפול בבקשה מתארך מ-60 יום ל-90 יום, דבר שעלול ליצור בעיות בהמשך לניהול העמותה.

ג. אחת לשנה, באזור פברואר מרץ, מקבלים בדואר שובר לתשלום אגרה שנתית לרשם העמותות, אליה מצורף מעין צ'ק ליסט של כל המסמכים הנדרשים לאותה שנה. בעת הגשת הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין, שווה לעבור על הצ'ק ליסט ולוודא שכל המסמכים מופיעים ולא התפספס משהו בדרך.

ד. שווה לדעת שכיום רוב הטפסים ניתנים להגשה בצורה מקוונת באתר של רשם העמותות וגם את תשלום האגרה ניתן לעשות בצורה מקוונת. היתרון בהגשת הטפסים באופן מקוון הוא שהנתונים מתעדכנים אוטומטית גם באתר הגיידסטאר, דבר המגביר את שקיפות העמותה.

ה. ברגע שמגישים את הטפסים לרשם העמותות - מומלץ להדגיש ו"למרקר" את השורה התחתונה בכל מסמך, עם המסקנות מן המסמך, כך נוטים לטפל בבקשה יותר מהר.

ו. לא רבים יודעים אבל הדחייה הנפוצה ביותר של מסמכי אישור ניהול תקין היא בגלל חתימות. חשוב לשים לב שלצד כל חתימה המופיעה במסמך מצויין בנוסף גם שם החותם ותפקידו בעמותה. כמו כן, לעתים פוסלים על חתימה בעט שחור, לכן שווה להקפיד כי כל החתימות יעשו בעט כחול. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

שני3.jpg

שני אלוני, מנכל"ית מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית חיפה והצפון

אני ממליצה לבדוק עם רואה החשבון איתו אתם עובדים בעמותה, האם יש לו הסדר שמאפשר הגשה מאוחרת של הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין, מעבר לתאריך הרשמי של ה-30 לחודש יוני. אם אין לרו"ח הסדר שכזה, חשוב להזדרז עם הגשת הבקשה. בכל מקרה, לא מומלץ להגיש את הבקשה אחרי סוף חודש ספטמבר, משום שהעמותה יכולה למצוא עצמה מתחילה את שנת הפעילות ללא אישור ניהול תקין עדכני בידיה.

בנוסף, אני ממליצה להיערך מראש להגשת הבקשה לחידוש אישור הניהול התקין - יש לתאם מועד לכינוס האסיפה הכללית של העמותה שבועיים-שלושה לפני מועד הגשת הבקשה, וכן להתחיל לעבוד על ההגשה כחודש לפני האספה הכללית.

חשוב מאוד לא לשכוח שחוץ מהוועד המנהל, גם ועדת הביקורת של העמותה צריכה להיות מעורבת בעניין, לא לשכוח להעביר לה את הדוחות הכספיים טרם האסיפה הכללית לאישור, שהרי במהלך האספה נדרשת חוות הדעת של ועדת הביקורת בנושא.

מוזמנים להוריד ולעשות שימוש בטבלת האקסל המפרטת את הפעולות הנדרשות סביב ההגשה לחידוש האישור לניהול התקין, המופיעה בקישורים חיצוניים. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי: עמותות המעוניינות בקבלת אישור ניהול תקין
  • מתי: פעם בשנה, עד 30 ביוני
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה