פעילות מניבת הכנסה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות רבות פונות כיום לפיתוח פעילות שתייצר לעמותה הכנסה. פעילות כזו מאפשרת יציבות תקציבית והכנסה קבועה, ויש בה אף יתרון חשוב בהצגת התמיכה הציבורית שלה זוכה העמותה. רשם העמותות מעודד פעילות עסקית בעמותה ורואה בה מודל רצוי. עם זאת, רשות המסים עשויה להחליט כי הפעילות חייבת במס הכנסה או במס ערך מוסף (מע"מ). קיים גם חשש שאופי הפעילות עשוי לסכן בעיני רשות המסים את מעמדה של העמותה כמלכ"ר או כמוסד ציבורי לפי סעיפים 9(2) או 46א לפקודת המס.

להרחבה בנושא ראו גם: עסק חברתי.

לתשומת לב: הכתוב אינו מחליף ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

קרא עוד

איך עושים את זה?

עמותה אינה צריכה לקבל אישור מקדים משום גורם על פתיחת פעילות מניבת הכנסה. הפעילות תיבחן יחד עם כלל פעילות העמותה כחלק מהרגולציה השוטפת על העמותה מצד רשם העמותות ורשות המסים, במסגרת ביקורות עומק, קבלת דו"חות תקופתיים וכו'. שלוש התחנות שבהן פעילות מניבת הכנסה עשויה להיבחן הן:

image/svg+xml
Tax.svg

מס ערך מוסף מע"מ

כאן ייבדק האם ההכנסה המיוצרת על ידי הפעילות חייבת במס ערך מוסף (מע"מ). הבדיקה עשויה להעלות כי העמותה זכאית או אינה זכאית לסטטוס מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לצורך חוק המע"מ. בדיקת תיערך על פי הנקודות הבאות:

 • האם העמותה פועלת ללא כוונת רווח (גם אם בפועל היו לפעילות העסקית שלה רווחים)?
 • האם בתקנון העמותה נקבע איסור על חלוקת רווחים והאם קיים סעיף הנוגע להעברת נכסים לעמותה אחרת, בעלת מטרות דומות במקרה של פירוק העמותה?
 • האם הדו"חות הכספיים השנתיים של העמותה מראים כי אופי הפעילות שלה אינו לשם כוונת רווח? (למשל- האם קיים גרעון תפעולי לאורך זמן במאזן הכספי של העמותה? האם העמותה מקבלת מימון גם מן הממשלה, ממוסדות ציבוריים או מתרומות? מה תחזית ההכנסות וההוצאות של העמותה? במידה וקיימת יתרה בסוף השנה- האם היא מיועדת להמשך הפעילות?)
 • האם הפעילות העסקית מהווה תחרות בלתי הוגנת לעסקים רגילים ופוגע בתחרותיות בשוק החופשי?
 • האם קיימת הפרדה חשבונאית ומהותית בין הפעילות העסקית ובין הפעילות לקידום מטרות העמותה? האם פקיד המע"מ יכול לבצע רישום באופן חלקי לשם מיסוי?
 • האם קיימת פגיעה בלתי מוצדקת בהכנסות אוצר המדינה כתוצאה מהעדר המיסוי על הפעילות העסקית של העמותה?

מס הכנסה

מס הכנסה יבחן האם ההכנסה המיוצרת על ידי הפעילות חייבת במס. הבדיקה היא אישית לכל עמותה ותלויה בסוג הפעילות העסקית, אופיה ואופן השתלבותה במטרות העמותה. הבדיקה יכולה להעלות כי ההכנסה חייבת במס במלואה, חלקה או שהיא פטורה ממס.

 • האם אופי וגודל הפעילות מצדיק את שלילת סטטוס "מוסד ציבורי" לפי סעיף 9(2)?
 • האם אופי וגודל הפעילות מצדיק את שלילת אישור לפי סעיף 46 א'? כחלק מן התבחינים הנוגעים להיות המוסד מוסד ציבורי למטרת סעיף 46 א', מצויין כי המוסד רשאי לקיים פעילות עסקית שאינה משתלבת עם פעילותו הציבורית, בתנאי שהיקף הפעילות העסקית לא יעלה על 25% מפעילות המוסד ובתנאי שקיימת הפרדה נאותה ברישומים.

רשם העמותות

רשם העמותות מעודד פעילות מניבת הכנסה בעמותות ורואה בה פעילות רצויה, שעשויה לתרום ליציבות הפיננסית של העמותה. להלן הנקודות אשר עשויות להיבחן על ידי רשם העמותות:

 • איסור חלוקת רווחים - האם הפעילות מניבת ההכנסה מיועדת לייצור רווח? איזה אחוז מההכנסה מנותב לטובת קידום מטרותיה בפרוייקטים השוטפים? האם המשכורות המשולמות בעמותה גבוהות מן הנהוג בשוק?
 • האם הפעילות מניבת ההכנסה נמצאת בזיקה למטרות העמותה? (למשל עמותה הפועלת לשילוב אנשים בעלי מוגבלויות במעגל התעסוקה בשכר המפעילה מסעדה באמצעותה ניתנת להם הכשרה מקצועית).
 • האם הפעילות מניבת ההכנסה מנצלת באופן מיטבי את נכסי העמותה? (למשל- השכרה של משרדים בבעלות העמותה שאינם בשימוש)
 • האם הפעילות מניבת ההכנסה הנה עיקר פעילות העמותה? האם היא מהווה הסטה של משאבי העמותה מקידום מטרותיה? כמה זמן משקיעים עובדי העמותה בפעילות מניבת ההכנסה לעומת קידום מטרות העמותה?
 • האם קיימת הפרדה חשבונאית ומהותית בין הפעילות מניבת ההכנסה של העמותה ובין הפעילות לקידום מטרותיה?
 • מה היה טיב תהליך קבלת ההחלטות שהוביל להחלטת העמותה על ביצוע הפעילות מניבת ההכנסה?

במאמר מוסגר:

 • מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) - הגדרה לפי חוק המע"מ.
 • "מוסד ציבורי" – הגדרה בפקודת המס למטרת הטבות המס.

ההגדרות אמנם דומות אך אינן זהות ומהוות מקור לבלבול רב.

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה


המידע שהובא לעיל מבוסס על ההנחיות העדכניות ביותר של רשות המסים ושל רשם העמותות נכון לשנת 2016, אך כיום אין עדיין חקיקה בנושא. בשל העדר החקיקה וכן בשל ביזור האחריות על מלכ"רים בין אגפים שונים ברשות המסים, נוצרים לעתים פערים בהנחיות ואף בהגדרות של הגופים השונים. יש לציין כי נושאים הקשורים לפעילות מניבת הכנסה בעמותות כבר הובאו לפתחו של בית המשפט, וכבר קיימת פסיקה בנושא מיסוי עמותות ופעילות עסקית שלהן.

מנסיון אישי...

בלה.jpg

בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית עמותת ארץעיר

אני ממליצה לכל עמותה בתהליך פיתוח פעילות מניבת הכנסה, לבדוק קודם כל כיצד ניתן לייצר הכנסה מפעילות בליבת העשייה של הארגון. כך, העמותה לא מכשירה עצמה לייצר הכנסות דרך מודל פעילות חדש, אלא מנצלת את האפקטיביות הארגונית לייצר הכנסות דרך חוזקות קיימות. לדוגמה, לקחת את הידע הארגוני שנצבר במהלך שנות פעילות העמותה, לפתח אותו ולמכור אותו. אם בכל זאת החלטתם לפתח אפיק כלכלי מכניס שאינו דומה לפעילויות שבליבת העמותה (למשל, לפתוח בית קפה), דאגו למצוא את השותף המומחה ביותר שיש לתחום. בנוסף, אני סבורה כי לא צריך לפחד לגבות כסף, גם אם מעט מאוד, ממוטבי הפעילות על השתתפות. ניתן לדוגמה לדרוש עלות סמלית עבור כניסה לאירועים, לחוגים או לסדנאות. אני מאמינה כי יש לפתח מודלים כלכליים בהם מוטבי הפעילות מחזיקים נתח קטן מתקציב העמותה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

ניבה.jpg

ניבה ראם, מנכ"לית עמותת "קולות בנגב"

העמותה שאני מנהלת מתקיימת כבר קרוב לשבע שנים כמעט אך ורק מהכנסות עצמיות. לאורך השנים הבנו שכאשר פעילות העמותה מסתמכת אך ורק על גיוס כספים מקרנות, הדבר מתבטא באי יציבות מאוד גדולה בפרויקטים שאנו מובילים - מה שהביא אותנו להבנה שעלינו לייצר עצמאות כלכלית ולפעול לפיתוח פעילות מניבת הכנסה. אני מאמינה שרוב העמותות מחזיקות בידע רב שפותח לאורך השנים ואין לזלזל בו - עמותות יכולות להשתמש בידע הזה כמקור הכנסה.בן הרעיונות: מכירת הרצאות, סדנאות, או פיתוח קורסים והכשרות לגורמים שונים. מניסיוני, שירותים מסוג זה שעמותות נותנות אינם יורדים ברמתם משירותים דומים של חברות עסקיות, ולרוב הם זולים בהרבה מהמחירים בשוק. כך ישנה סיטואציה של רווחה הדדית: העמותה מצליחה לבסס את עצמה כלכלית על בסיס הכנסות עצמיות והלקוח, צורך השירותים, זוכה בערך מוסף בכך שהוא מקבל שירות מצויין וגם תומך פעילות העמותה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בפעילות מניבת הכנסה
 • מתי רלוונטי: שוטף
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל רלוונטי: רשות המסים, רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון