אישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה מקנה הטבת מס לתורם ולא לעמותה.

מהי ההטבה שמעניק סעיף 46א לתורם? האישור מאפשר לתורם יחיד לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% על כל תרומה מעל 190 ש"ח (בתרומה אחת או בכמה תרומות). עבור חברות, ההטבה בשיעור מס החברות הנהוג בישראל. הזיכוי יינתן עד 30% מההכנסה החייבת במס של יחיד, או עד לסכום מרבי של 9,322,000 ש"ח (נכון לשנת 2019) - הנמוך מביניהם. זוהי הטבת מס משמעותית שמעניקה המדינה, והיא מיועדת לעודד מתן תרומות למוסדות ציבוריים שהמדינה מעוניינת בפעילותם.

קבלת האישור לפיו עמותה מחזיקה באישור לפי סעיף 46א המאפשר לתורמים את קבלת ההטבה, מצריכה פנייה אקטיבית מצד העמותה ומותנית באישור ועדת המלכ"רים של מס הכנסה וועדת הכספים של הכנסת. זאת, בניגוד להטבות המס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר מיטיבות עם העמותה עצמה וניתנות בעת פתיחת תיק מוסד ציבורי במס הכנסה וללא בקשה אקטיבית מצד העמותה.

עוד הבדל בולט בין שתי הטבות המס הוא שהטבות מס לפי סעיף 9(2) ניתנות לעמותות הפועלות לשם כל מטרה חוקית, ואילו אישור לפי סעיף 46(א) ניתן רק לעמותות הפועלות לשם מטרה המופיעה ברשימה סגורה של מטרות ציבוריות.

לתשומת לב: קבלת אישור לפי סעיף 46א, כמו כל צורה אחרת של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

 1. יש לעיין ברשימת המטרות הציבוריות לפקודת המס ולבדוק אם העמותה פועלת למען אחת מן המטרות המוגדרות בחוק.
 2. על העמותה להירשם כמלכ"ר במע"מ (אם לא בוצע בעת רישום העמותה).
 3. על העמותה להיות מוכרת כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת המס (אם לא בוצע במסגרת הליך רישום העמותה ופתיחת תיק שומה ותיק ניכויים).
 4. על העמותה לסלק חובות במס הכנסה או להסדיר תשלומים.
 5. אם העמותה אימצה את תקנון העמותה המצוי עליה לבצע בו את השינויים הנדרשים על מנת להתאים לדרישות לפי סעיף 46א.
 6. על העמותה לחתום על מכתב התחייבות בצירוף מסמכים שונים [ראה "טפסים ונהלים"].
 7. יש להגיש טופס בקשה על נספחיו [ראה "טפסים ונהלים"].

מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) – הגדרה לפי חוק המע"מ.

"מוסד ציבורי" – הגדרה בפקודת המס למטרת הטבות המס.

ההגדרות אמנם דומות אך אינן זהות ומהוות מקור לבלבול רב.

כמו כן, שימו לב כי ההגדרה "מוסד ציבורי" הניתנת לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה היא אמנם הכרחית למטרת הטבות המס הניתנות לפי סעיף 46(א), אך אינה מספיקה כשלעצמה. מתן אישור למטרת סעיף 46(א) מחייב המשך עיון במטרות העמותה.

במאמר מוסגר

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה
דגשים למילוי טופס הבקשה:
 • יש לשים לב לרשימת המטרות הציבוריות ולניסוח מטרות העמותה בהתאם.
 • הוצאות ההנהלה והכלליות של הארגון צריכות לעמוד בהנחיות החשב הכללי. שימו לב - להבנות ש"מנהיגות אזרחית" הגיעה אליהן יחד עם רשות המסים.
 • יש לשים לב במיוחד לנושא חלוקת רווחים בעמותה: לוודא כי בני משפחה של חברי ועד אינם מועסקים בעמותה, לוודא שהוצאות השכר לבכירי העמותה מתאימות לשכר נהוג במשק וכן הלאה.  
 • חשוב לדעת כי רשות המיסים החלה להנפיק אישורים להארכת תוקפו של האישור באופן אוטומטי כך שלא נדרשים לחידוש בכל שנה. החידוש נעשה עד חודש יוני, הוא מוצג באתר רשות המיסים והודעה נשלחת לאגונים הזכאים לכך. עם זאת, ישנם ארגונים שהרשות מבקשת לערוך לגביהם בדיקה נוספת ולכן לא מונפק עבורם אישור באופן אוטומטי. ארגון שלא מקבל הודעה על הארכת תוקף האישור עד לסוף חודש יוני, או מקבל מכתב בו הוא מתבקש להגיש בקשה לשם חידוש האישור, צריך להגיש את הבקשה המלאה לקבלת האישור עד לתאריך ה – 31 באוגוסט של השנה שבסיומה יפוג תוקף האישור שבידו. הבקשה מוגשת לאישור ועדת המלכ"רים של מס הכנסה, ואם היא מאושרת היא מועברת על ידי מס הכנסה הלאה לאישור ועדת הכספים של הכנסת. האישור תקף עד לתום שנתיים משנת המס שבה ניתן. בתום שנתיים רשות המסים עורכת בדיקה לצורך הארכת התוקף וחלק מהאישורים מוארכים באופן אוטומטי.  

חשוב! החל מ-1.5.18 רשות המסים מאפשרת להגיש את הבקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46) ומסמכיה, כולל בקשות להארכת תוקף לאישורים, באמצעות דוא"ל או פקס. החל ממועד זה בקשות שיוגשו באופן ידני, לא יקלטו ולא יועברו לטיפול. לפרטים נוספים בקרו באתר רשות המסים.

שימו לב! החל משנת 2020 צפויה הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות!

על פי החלטת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, החל משנת 2019 דרישת הדיווח של עמותות תעבור לשיטת  ASK ONCE. לפי שיטת דיווח זו, כלל הטפסים המועברים לצורך בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות; בקשה לאישור לפי סע' 46 מרשות המסים; ובקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי - יועברו אך ורק לרשם העמותות אשר יעביר את כלל המסמכים לרשות המיסים ולחשב הכללי. שיטת הדיווח החד פעמי באה להפחית את הנטל הכלכלי והבירוקרטי על עמותות וצפויה לחסוך כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל על עמותות. 

לקריאת ההחלטה המלאה ראו בקישורים החיצוניים.

מנסיון אישי...

15492082 10154861940983619 5943962830687838410 n (2).jpg

רו״ח חיים ומברנדט, רואה חשבון של עמותות וחברות לתועלת הציבור

לא רבים יודעים שבכדי לקבל אישור לפי סעיף 46 א' אין צורך לחכות עד שהעמותה תקבל אישור ניהול תקין מלא מרשם העמותות (רלוונטי בעיקר לעמותות חדשות) . בכדי להגיש בקשה לאישור לפי סעיף 46 א' העמותה צריכה לפעול בהיקף פעילות כספית של מעל ל-30 אלף ש"ח בתוך שנת מס וכן להציג אישור ניהול תקין זמני בלבד אותו ניתן לקבל מרשם העמותות.

בנוסף, יש להגיש מאזני בוחן ביחד עם הבקשה בכי להוכיח פעילות. למעשה, עמותות בעלות היקף פעילות הנ"ל, יכולות להגיש בקשה לאישור עוד בטרם שנתיים של פעילות ואישור ניהול תקין.

בנוסף, חשוב לוודא כי בחומר הרקע על העמותה הנדרש במסגרת הגשת הבקשה לאישור, מודגשות המטרות הציבוריות המוגדרות על פי לשון החוק. החוק קובע שבע מטרות ציבוריות לאישור 46 א': חינוך, ספורט, דת, עידוד התיישבות, מדע, בריאות וסעד. בנוסף הוגדרו 13 מטרות ציבוריות שונות במעט לחברות לתועלת הציבור. חשוב מאוד להדגיש את הקשר של מטרות העמותה למטרות הציבוריות שקובע החוק. מניסיון, הדבר מסייע מאוד לקבלת האישור. לטיפים נוספים לחצ/י כאן