שימוש בכרטיס אשראי בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

כרטיס אשראי הוא אמצעי נוח וזמין לביצוע הוצאות כספיות בעמותה, אך השימוש בו אינו מאפשר שליטה בהוצאת כספים כפי שמאפשרים אמצעי תשלום אחרים – העברות בנקאיות והמחאות. זאת משתי סיבות: ראשית, שימוש בכרטיס אשראי מצריך חתימה של מורשה חתימה אחד ולא של שני מורשי חתימה (כפי שנדרש בעת ביצוע העברה בנקאית או הנפקת המחאה). שנית, בעת שימוש בהעברות בנקאיות או בהמחאות אפשר להגביל מראש את גובה ההעברה או ההמחאה, וכך לוודא שלא נעשות הוצאות גבוהות מדי.

לפיכך קבע רשם העמותות כללים מסוימים לשימוש בכרטיס אשראי בעמותה, ועמותות המבקשות לקבל אישור ניהול תקין נדרשות לעמוד בכללים אלה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

כדי להשתמש בכרטיס אשראי על העמותה לעמוד באחד משני התנאים שלהלן:

  1. העמותה תשתמש בכרטיס אשראי מסוג מיוחד המגביל את סכום ההוצאה הכספית (כרטיס נטען או כרטיס עם מגבלת מסגרת האשראי) לסכום המותר לשימוש כקופה קטנה.
  2. העמותה תפתח חשבון בנק ייעודי לצורך השימוש בכרטיס האשראי. ההוצאה בכרטיס תוגבל לגובה היתרה הקיימת בחשבון הבנק הזה, וההעברות הבנקאיות אליו יצריכו הוראה חתומה על ידי שני מורשי חתימה כנדרש.

סקירה מהירה

  • למי: עמותות המעוניינות בשימוש בכרטיס אשראי
  • מתי: שוטף
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים