מס שכר

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

מס שכר הוא מס המוטל על עמותות המעסיקות עובדים בשכר. שיעורו של מס השכר נכון לשנת 2017 הוא 7.5% ממשכורת העובד.

עמותה שסך כל השכר שלה נמוך מתקרה הקבועה בחוק (עומדת על 179,941 ₪ נכון לשנת 2017) פטורה מתשלום מס שכר

קרא עוד

איך עושים את זה?

איך מחשבים?

משכורת העובד = המשכורת + הפרשות פנסיוניות + הפרשות לקופות גמל + הפרשות לביטוח לאומי + מענקים שונים.

מס שכר = 7.5% ממשכורת העובד

איך משלמים?

מס שכר, אף שמקורו בחוק המע"מ, נגבה מדי חודש על ידי מס הכנסה.