מוסדות העמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

בהתאם לחוק העמותות תש״ם-1980, המבנה התאגידי של עמותה מורכב מכמה מוסדות חובה. המוסדות הבאים חייבים להתקיים בכל עמותה: ועדת ביקורת או גוף מבקר, אספה כללית של חברי העמותה וועד מנהל.

כל אחד מהגופים אמון על מטרה אחרת:

האספה הכללית מונה את כלל חברי העמותה שהתקבלו אליה בתקנון.  חברי האספה זכאים להצביע במסגרתה על כל נושא העולה לדיון. החלטות האספה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה.

ועדת הביקורת או גוף מבקר היא הגוף שבוחן את התנהלות האספה הכללית והוועד המנהל. כמו כן, ועדת הביקורת בודקת את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, את העמידה ביעדי העמותה ביעילות ובחיסכון. אפשר להחליף את ועדת הביקורת בגוף מבקר (רואה חשבון, למשל), באישור האספה הכללית. כמו כן, עמותות שמחזורן הכספי גבוה מ- 10 מליון שקלים, מחויבות במינוי מבקר פנימי.

הוועד המנהל הוא הזרוע הניהולית של העמותה, ונושא באופן בלעדי באחריות לניהול העמותה. הוועד הראשון מורכב ממייסדי העמותה, ובהמשך - חברי הוועד נבחרים על ידי האסיפה הכללית.

כל הגופים יחד מסייעים להבטיח את ניהולה התקין של העמותה ואת יציבותה. בנוסף, ניתן להקים מוסדות נוספים ולעגן זאת בתקנון העמותה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

לנוחיותכם, הנה תרשים המתאר את מערכת היחסים והכפיפויות בין מוסדות העמותה המתחייבים בחוק העמותות. להרחבה ניתן לפנות לערכים הרלוונטיים.

מבנה העמותה.jpg

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: כלל העמותות
  • מתי רלוונטי: שוטף
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון

הנחיות וטפסים