קרנות הביטוח הלאומי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

המוסד לביטוח לאומי מפעיל חמש קרנות שונות המסייעות בפיתוח שירותי רווחה לאוכלוסיות במצבי סיכון. עמותות ורשויות מקומיות יכולות לפנות לקרנות הביטוח הלאומי לקבלת תמיכה, אולם הקרנות אינן נותנות סיוע שוטף לתכניות אלא מסייעות באופן נקודתי בפרויקטים של בנייה, שיפוץ והצטיידות או תומכות בפיתוח תכניות חדשות לתקופה מוגדרת (2-3 שנים). הקרנות נותנות דגש למיזמים מערכתיים, ולא מקומיים, ולהסתכלות מערכתית על בריאות ורווחה.

לתשומת לב: כמו בכל דרך אחרת של קבלת משאבים ממשלתיים, גם קבלת מענק מקרנות הביטוח הלאומי מצריכה אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

חמש הקרנות אותן מפעיל הביטוח הלאומי הן:

  1. הקרן לפיתוח שירותים לנכים
  2. קרן סיעוד
  3. קרן מפעלים מיוחדים
  4. קרן ילדים ונוער בסיכון
  5. קרן מנוף

איתור מיזם / קול קורא רלוונטי:

הפניה לקרנות הביטוח הלאומי תתבצע כמענה לקול קורא או במסגרת מיזם. באתר הביטוח הלאומי ניתן לראות את המיזמים והקולות הקוראים הפתוחים להגשה.

ניתן להירשם באתר הביטוח הלאומי לקבלת עדכונים על קולות קוראים.

מסמכים להגשה:

להלן מסמכי היסוד הנדרשים מעמותות להגשה בכל פניה לקבלת תמיכה מקרנות הביטוח הלאומי:

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בתמיכה מקרנות הביטוח הלאומי
  • מתי רלוונטי: לפי קולות קוראים מעת לעת
  • מחזור כספי: לפי התבחינים בקולות הקוראים
  • גורם ממשל רלוונטי: ביטוח לאומי

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה